Duurzaamheid & Energie

Tips uit C2W life sciences 5 Premium

Na Wageningen komt ook de TU Delft met online MicroMasters. De eerste start op 25 april  als vervolg op de MOOC Solar Energy op bachelorniveau, die sinds 2013 al zo’n 180.000 deelnemers heeft getrokken.

Noodzakelijke motor

‘Katalyse is de stille motor op de achtergrond’, vertelt Emiel Hensen van de TU/e in deze C2W. Chemici kennen de onschatbare waarde van katalysatoren in tal van processen. Juist door die vanzelfsprekendheid blijft het katalytische onderzoek, waar Nederland zo sterk in is, soms een beetje verborgen voor de buitenwereld en zelfs voor aangrenzende vakgebieden. Maar het tij lijkt te keren. Regeringen schreeuwen het ‘In 2050 CO2-neutraal’ van de daken, en iemand zal die vertaalslag naar duurzamere processen moeten maken. Uit dit themanummer blijkt dat katalyse in veel gevallen een sleutelrol speelt in die transitie.

Voorbij de katalysatordood Premium

Rondom katalysatoren draait een miljardenindustrie vol onmisbare chemie. Maar in veel gevallen weet niemand precies hoe ze werken, waarom ze slijten en hoe je betere kunt ontwerpen. Onderzoekers proberen dit kennisgat op te vullen.

Ammoniakproductie bij lage temperatuur Premium

De synthese van ammoniak (N2 + 3H2 -> 2NH3), een essentiële component van onder meer kunstmest en daarmee cruciaal voor de wereldvoedselvoorziening, vereist een katalysator, hoge druk en hoge temperatuur. Die hoge temperatuur is nodig voor de dissociatie van het stikstofmolecuul, maar stimuleert tegelijk de synthesereactie in omgekeerde richting.

Revolutie in C1-chemie Premium

Aardgas verwerken verloopt via een energieslurpend proces. Dat moet anders, dacht NWO. Dus kregen een aantal projecten subsidie om de C1-chemie beter te maken.

Plant een biet, of niet Premium

Bioraffinage kan de chemie nieuw leven inblazen en de landbouw redden van een suikeroverschot. Alleen ontbreekt het aan investeringen. En is dat overschot wel reëel?

Naar boven