Verenigingen

Fotosynthese belicht

KNCV |
Carrière & Opleiding, Duurzaamheid & Energie, Organische chemie

De Haarlemse Chemische kring duikt samen met Paul Struik in het proces van fotosynthese.

‘Elke morgen bij zonsopgang start een wonderlijk proces dat de wereld draaiend houdt’, zo begint Paul Struik zijn lezing over de wondere wereld van fotosynthese bij de Haarlemse Chemische kring eind februari. Struik is werkzaam als directeur van het Centre for Crop Systems Analysis en als hoogleraar crop physiology aan Wageningen University & Research.

Struik belicht de biochemische kant van fotosynthese. ‘Groene bladeren vangen fotonen op en converteren die zonne-energie in chemische energie. Deze energie moet de plant vervolgens omzetten in een metabolisch bruikbare vorm, zodat hij CO2 kan vastleggen in de vorm van suikers die hij benut voor metabolisme, groei en onderhoud.’

Inefficiëntie

Al snel blijkt dat de planten zeer inefficiënt omgaan met het beschikbare zonlicht; ze zetten maximaal 3 % van het beschikbare zonlicht om in biomassa. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Struik: ‘Allereerst is het fotosynthesesysteem in andere omstandigheden ontstaan dan die van nu. De atmosfeer van de aarde bevatte destijds meer koolstofdioxide en minder zuurstof.’

Een andere reden voor de inefficiëntie is dat fotosynthese-efficiëntie maximaliseren niet het hoofddoel is van de plant; dat is overleven en genen doorgeven. ‘Hiervoor heeft de plant tal van beschermingsmechanismes ontwikkeld die ten koste gaan van de efficiëntie van de fotosynthese.’

Minder flexibel

Verschillende planten hebben ook verschillende soorten fotosynthese: C3 of C4. Bij C4-fotosynthese omzeilen ze de inefficiëntie van het zogeheten Rubisco-enzym. Maar die planten zijn wel minder flexibel. Om de planten beter te begrijpen, onderzoekt Struik hoe je met betrekkelijk eenvoudige middelen kwantitatief inzicht kunt verkrijgen in allerlei processen, zowel bij C3- als bij C4-fotosynthese. Daarbij kijkt hij naar alle verschillende niveaus; van molecuul tot gewas en van picoseconden tot sei­zoenen.

Struik: ‘Op deze manier kunnen wij beter begrijpen wat in de planten gebeurt, waardoor wij steeds beter in staat zijn om gewasgroeimodellen te ontwikkelen.’ Zo wil hij planten en gewassen productiever maken, bijvoorbeeld door ze slimmer te laten omgaan met fluctuerende lichtniveaus. ‘Planten beschikken echter over ingewikkelde manieren om evenwicht te laten ontstaan tussen opvang en benutting van energie. Dat maakt het kwantificeren van efficiëntie heel lastig.’

Deel deze pagina
KNCV-kringen

De zes chemische kringen van de KNCV organiseren informele activiteiten, zoals lezingen over actuele onderwerpen en excursies voor chemici en andere geïnteresseerden in een bepaalde regio in Nederland. Als je hierin ook geïnteresseerd bent, ga dan eens langs bij een kring in jouw buurt.

Klik hier voor meer informatie over de kringen.

Masterclass Business Development & Innovation in Life Sciences:
d
onderdag 26 januari in Utrecht.

KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

NVBMB

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!

Naar boven