Arjen Dijkgraaf

Arjen Dijkgraaf verzorgt als vakredacteur de nieuwsvoorziening van C2W, Mens & Molecule en Medicines, en doet daar tevens verslag van via de Twitteraccount van C2W.

Arjen studeerde scheikundige technologie aan de TU Delft en specialiseerde zich in polymeren. Omdat hij tevens een beetje kon schrijven, kon hij aan de slag als vakredacteur procestechnologie bij het PolyTechnisch tijdschrift. Toen daar de klad in kwam lag een overstap naar C2W, dat op dat moment bij dezelfde uitgeverij werd gemaakt, voor de hand. Inmiddels is hij met afstand de langst zittende redacteur, en overkomt het hem zelden meer dat hij van een chemisch onderwerp echt niets afweet.

In zijn vrije tijd bestudeert Arjen techniek in het algemeen en spoorwegen in het bijzonder, en heeft hij bij het bouwen van miniatuurlocomotieven nog iets aan zijn polymeerkennis.

  adijkgraaf@c2w.nl

  Arjen Dijkgraaf

Door Arjen Dijkgraaf

Industrie krijgt geen Gronings gas meer

Binnen vier jaar moet de Nederlandse chemische industrie stoppen met het gebruik van Gronings aardgas. Dat staat in een brief die minister Wiebes van EZ naar zo’n 200 al dan niet chemische grootverbruikers heeft gestuurd.

Neuronaal eiwit gaat viraal

Neuronen gebruiken een virus-achtige constructie om elkaar boodschapper-RNA door te geven dat codeert voor de bouwstenen van die virus-achtige constructie. Dat blijkt uit twee publicaties die gelijktijdig verschenen in Cell.

Deel deze pagina
Naar boven