Arjen Dijkgraaf

Arjen Dijkgraaf verzorgt als vakredacteur de nieuwsvoorziening van C2W, Mens & Molecule en Medicines, en doet daar tevens verslag van via de Twitteraccount van C2W.

Arjen studeerde scheikundige technologie aan de TU Delft en specialiseerde zich in polymeren. Omdat hij tevens een beetje kon schrijven, kon hij aan de slag als vakredacteur procestechnologie bij het PolyTechnisch tijdschrift. Toen daar de klad in kwam lag een overstap naar C2W, dat op dat moment bij dezelfde uitgeverij werd gemaakt, voor de hand. Inmiddels is hij met afstand de langst zittende redacteur, en overkomt het hem zelden meer dat hij van een chemisch onderwerp echt niets afweet.

In zijn vrije tijd bestudeert Arjen techniek in het algemeen en spoorwegen in het bijzonder, en heeft hij bij het bouwen van miniatuurlocomotieven nog iets aan zijn polymeerkennis.

  adijkgraaf@c2w.nl

  Arjen Dijkgraaf

Door Arjen Dijkgraaf

EuropaBio op zwart zaad

De Europese biotech-industrie dreigt aan chronisch geldtekort ten onder te gaan, zo blijkt uit een rapport van adviesbureau Critical I.

KP7 stap dichterbij

De Raad voor Concurrentievermogen in Brussel heeft een akkoord bereikt over het 7e Kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (KP7).

Copolymeren op Chemelot

Polyscope Polymers gaat in Geleen kunststoffen produceren voor de auto- en papierindustrie. Het levert minstens dertig nieuwe banen op.

Netwerkend waterstofalarm

De nanostaafjes zitten in de zwarte puntjes in het driehoekje.

Amerikanen ontwikkelen goedkope H2-sensor die zijn eigen stroomvoorziening regelt en indien nodig draadloos alarm slaat. Om overal te plakken waar waterstof kan lekken.

Deel deze pagina
Naar boven