Harmen Kamminga

Harmen Kamminga schrijft als freelance journalist voor onder meer C2W, Chemische Feitelijkheden en Mens & Molecule.

Harmen verwondert zich graag over de levende natuur en rollen die mensen daarin willen spelen. Dus studeerde hij moleculaire biologie en psychologie. Hij combineert een onderzoekende geest met groot enthousiasme om zijn vondsten te delen. Talent om dat schrijvend te doen openbaarde zich al op de basisschool. Voor C2W verdiept Harmen zich vaak in onderwerpen rond loopbaan en opleiding.

In loze uurtjes tussen werk en gezin verblijft Harmen graag in boeken en tijdschriften. De natuur haalt hij naar zich toe door met de kids vlinders te kweken of padden over te zetten. Hij hoopt snel weer meer en langer naar buiten te kunnen.

  hkamminga@telfort.nl

  Harmen Kamminga

  www.harmenkamminga.nl

Door Harmen Kamminga

Geen leraren te lokken met bonus Premium

dinsdag 22 maart 2016

De gemeente Rotterdam zet wervingspremies in om leraartekorten in het basis- en voortgezet onderwijs te verminderen. Is dat dé manier om meer scheikundigen voor de klas te krijgen?De gemeente Rotterdam trekt de komende drie jaar € 7,7 miljoen uit om ‘de meest aantrekkelijke stad’ te worden om als leerkracht voor...

Subsidies regelen is vak apart Premium

maandag 9 mei 2016

Onderzoekers moeten zelf alsmaar grotere stukken van hun onder­zoeks­budget vergaren. Ze lijken daar steeds vaker externe hulp bij nodig te hebben.Onderzoeksgroepen aan Neder­landse universiteiten zijn meer dan ooit afhankelijk van sub­sidies uit complexe internationale onderzoeks- en innovatieprogramma’s. Kansrijke...

'De landbouw kan niet zonder glyfosaat' Premium

maandag 23 mei 2016

De veiligheid van glyfosaat staat ter discussie. Een eventueel verbod op glyfosaat in de landbouw is slecht voor landbouw en milieu, zegt Corné Kempenaar, senior onderzoeker agrosysteemkunde in Wageningen. Toxicoloog Henk Tennekes wil af van alle chemische bestrijdingsmiddelen.‘Op dit moment is glyfosaat het enige herbicide...

Nieuwe examens: wennen of wangedrochten?

maandag 4 juli 2016

Docenten uiten zich kritisch over de nieuwe eindexamens scheikunde voor havo en vwo. Volgens sommigen toetsen ze met name begrijpend lezen. Anderen vinden het vooral een kwestie van wennen.‘Ik ben blij met de nieuwe, meer positieve en duurzame insteek van het scheikundecurriculum’, stelt Pietjan Blommaart van CSG Jan Arentsz...

‘Life-sciencesonderzoek kan toe met veel minder proefdieren’ Premium

maandag 18 juli 2016

Veel onderzoek in de life sciences kan toe met nieuwe methodes zonder diermodellen, betoogt Coenraad Hendriksen, emeritus hoogleraar alternatieven voor dierproeven. Impliceren dat life scientists nu onnodig veel proefdieren gebruiken gaat Flip Klatter, directeur van de Centrale Dienst Proefdieren van het UMCG echter te ver.Coenraad Hendriksen...

'Dan bouwen we dat lab toch zelf?' Premium

maandag 22 augustus 2016

Een eigen bedrijf starten als studerende chemicus of life scientist blijkt niet voor de hand te liggen. C2W spoorde er een paar op die wel die stap zetten.Het aantal studenten dat al tijdens de studie fulltime een eigen bedrijf runt verdubbelde tussen 2012 en 2014 van 3 naar 6 %. Dit blijkt uit een enquête onder 10.000 studenten...

‘De wereld is zo groot als je hem zelf maakt’ Premium

maandag 24 oktober 2016

Welk werk past bij jou? Een dagbladjournalist, een vermogensbeheerder en een ceo laten zien dat onderzoek niet de enige mogelijkheid is.Dat Robert Jan Vreeburg (52) scheikunde zou gaan studeren lag voor de hand. Als scholier had hij thuis een zuurkast, waarin hij de meest onverstandige proefjes deed. Toen hij afstudeerde in de fysische...

‘Laat continu zien wie je bent en wat je kunt’

maandag 14 november 2016

Soms levert moleculair onderzoek een vondst op die de basis kan zijn voor een nieuw product. Dit tot een eigen bedrijf ontwikkelen, vergt meer dan vakkennis. Drie ‘moleculaire’ ondernemers vertellen hoe zij het aanpakken.Op zijn kantoor in Utrecht bereidt moleculair bioloog Wietse Mulder (54) zich voor op een reeks sollicitatiegesprekken....

Klinisch chemici in beeld

maandag 14 november 2016

Eén beroep, twee verschillende werkplekken: klinisch chemici An Stroobants (AMC Amsterdam) en Dick Peters (De Tjongerschans Heerenveen) vertellen wat hun baan inhoudt en hoe zij erin terecht zijn gekomen.Wat doe je als klinisch chemicus? A.S.: ‘Ik ben er voor de mensen op het lab, de artsen en de onderzoekers, en om nieuwe...

‘Complexe eiwitten onderzoek ik liever niet alleen’ Premium

maandag 23 januari 2017

Biochemicus Arjan Kortholt maakt deel uit van het consortium dat in 2016 de complexe 3D-structuur van het parkinsoneiwit LRRK2 beschreef. Intensieve samenwerking is in zijn ogen hierbij onontbeerlijk.Dat leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) met ontspoorde kinase-activiteit samenhangt met typische verschijnselen van de ziekte van Parkinson,...

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van C2W.

Meld je nu aan!

Wordt abonnee/lid

Logo KNCV

Sluit nu een abonnement af of word lid van de KNCV en ontvang elke week het laatste nieuws, digitaal of op papier. 

Sluit nu een abonnement af!