Harmen Kamminga

Harmen Kamminga schrijft als freelance journalist voor onder meer C2W, Chemische Feitelijkheden en Mens & Molecule.

Harmen verwondert zich graag over de levende natuur en rollen die mensen daarin willen spelen. Dus studeerde hij moleculaire biologie en psychologie. Hij combineert een onderzoekende geest met groot enthousiasme om zijn vondsten te delen. Talent om dat schrijvend te doen openbaarde zich al op de basisschool. Voor C2W verdiept Harmen zich vaak in onderwerpen rond loopbaan en opleiding.

In loze uurtjes tussen werk en gezin verblijft Harmen graag in boeken en tijdschriften. De natuur haalt hij naar zich toe door met de kids vlinders te kweken of padden over te zetten. Hij hoopt snel weer meer en langer naar buiten te kunnen.

  hkamminga@telfort.nl

  Harmen Kamminga

  www.harmenkamminga.nl

Door Harmen Kamminga

‘Life-sciencesonderzoek kan toe met veel minder proefdieren’ Premium

Veel onderzoek in de life sciences kan toe met nieuwe methodes zonder diermodellen, betoogt Coenraad Hendriksen, emeritus hoogleraar alternatieven voor dierproeven. Impliceren dat life scientists nu onnodig veel proefdieren gebruiken gaat Flip Klatter, directeur van de Centrale Dienst Proefdieren van het UMCG echter te ver.

Geen leraren te lokken met bonus Premium

De gemeente Rotterdam zet wervingspremies in om leraartekorten in het basis- en voortgezet onderwijs te verminderen. Is dat dé manier om meer scheikundigen voor de klas te krijgen?

Knokken voor een werkplek

De forensische opleidingen zitten stampvol studenten. het is de vraag waar die straks allemaal terechtkunnen. ‘in het verenigd Koninkrijk vindt nu zo’n 7 procent van de afgestudeerden werk in het forensisch veld.’

Kiezen voor het ambacht of de wetenschap

Slechts een enkele ‘hbo-chemicus’ koos de laatste jaren voor verder studeren aan een universiteit. De universiteit lijkt dan ook niet de ideale vluchtheuvel tussen school en arbeidsmarkt. Wel is doorstuderen een goede voorbereiding voor wetenschappelijke aspiraties.

Wennen op het werk

Elke nieuwe werkkring heeft zo zijn eigenaardigheden. De bedrijfscultuur bepaalt grotendeels of je slaagt in je nieuwe baan en hoe gelukkig je er wordt. Ontdek daarom snel of jij je draai kunt vinden.

Deel deze pagina
Naar boven