Mischa Brendel

Mischa Brendel is eind-, vak- en beeldredacteur bij TW en schrijft af en toe voor C2W.

In 2008 behaalde hij zijn master communicatie in de wiskunde en natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, dezelfde universiteit waar hij twee jaar daarvoor zijn bachelor in de ecologie had gehaald.

In het laatste jaar van zijn studie liep hij stage op de redactie van het populairwetenschappelijk tijdschrift Explore, een uitgave van Bèta Publishers. Van daaruit kon hij na zijn afstuderen direct aan de slag als webredacteur op de redactie van TW. In de daaropvolgende jaren groeide hij door naar de functies van vak- en beeldredacteur, en uiteindelijk naar die van eindredacteur. Hij schrijft echter ook nog steeds artikelen en coördineert nog steeds de beeldredactie van TW.

  mischabrendel@tw.nl

  @mischabrendel

  Mischa Brendel

Door Mischa Brendel

Meer bèta’s in Brussel

Op 23 mei waren de Europese verkiezingen. Chemisch technoloog Raoul Boucke maakt zich als Europarlementariër onder meer sterk voor meer bèta’s in Brussel, ‘omdat we ze hard nodig hebben’.

Grootschalige fijnstofmeting

Vandaag vindt in Nederland een fijnstofmeting op grote schaal plaats: circa tienduizend mensen meten met hun smartphone de luchtkwaliteit in het hele land. Dit doen ze met een speciaal opzetstuk op hun smartphone en een geïnstalleerde app.

Doekfilters doen hun werk

De doekfilterinstallatie in IJmuiden

De doekfilters die Tata Steel IJmuiden bij de sinterfabriek heeft geïnstalleerd, hebben vorig jaar geleid tot een afname van de uitstoot in fijnstof van zeven procent. In dezelfde periode nam de staalproductie met vier procent toe, zo meldt het concern.

Koken op waterstofhoudend aardgas

De linker container bevat de elektrolyse-apparatuur voor het maken van waterstof. In de rechter wordt het waterstof gemengd met aardgas.

Het bijmengen tot maximaal twintig procent waterstof in het lokale aardgasnet levert op korte termijn geen zichtbare nadelen op. Dat is de belangrijkste conclusie van een vierjarig praktijkonderzoek op Ameland van GasTerra, Stedin en Joulz dat in 2007 startte en begin april 2011 werd beëindigd. Sinds die tijd zijn de betrokken partijen bezig geweest met het analyseren en uitwerken van de onderzoeksresultaten, die nu bekend zijn geworden.

RUG 'verengelst' bacheloropleidingen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geeft vanaf volgend jaar tien bacheloropleidingen aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen alleen nog maar in het Engels, zo meldt de Groninger universiteitskrant UK.

Consortium onderzoekt recycling elektromotoren

Volgens Siemens bevat één elektromotor circa een kilogram aan magneten

Onder leiding van Siemens gaat een consortium uit industrie en wetenschap oplossingen zoeken voor het hergebruik van elektromotoren. Het doel van project MORE (Motor Recycling) is om zoveel mogelijk zeldzame aardmetalen te kunnen hergebruiken.

RUG Discovery truck gepimpt

De Rijksuniversiteit Groningen bezoekt al jaren middelbare scholen door het hele land met haar truck RUG Discovery. De komende drie jaar kan de truck dankzij financiële steun van aardgasbedrijf GasTerra in een vernieuwd jasje rondrijden.

Bio-lng schip voor binnenvaart

Een groep Zuid-Hollandse bedrijven ontwikkelt een bio-lng distributieschip voor de binnenvaart en kustvaart dat zelf ook op bio-lng (vloeibaar gas op basis van plantaardig afval) vaart. Het schip moet de spil worden in een toekomstig Nederlands distributienetwerk.

Deel deze pagina
Naar boven