Branded content

Digitale transformatie in de biofarmaceutische sector verwelkomen


Digitale transformatie schept mogelijkheden

Advertorial | donderdag 19 december 2019

Nieuwe, allesomvattende informaticaoplossingen kunnen een antwoord geven op de groeiende complexiteit van datastromen in het lab.

Organisaties in diverse sectoren worden met grote ontwrichtingen geconfronteerd vanwege de snelheid waarmee technologische veranderingen plaatsvinden. De farmaceutische en biotechnologische sector zijn van oudsher terughoudend in het gebruik van nieuwe digitale technologieën en er zijn nog veel bedrijven die met handmatige processen en workflows op papier werken. Naarmate biofarmaceutische gegevens in volume en complexiteit toenemen en de technologie transformatiever wordt en in toenemende mate wordt geaccepteerd, wordt het onvermijdelijk de mogelijkheden die deze technologie biedt niet aan te wenden.

Biofarmaceutische organisaties verdiepen zich daarom in de hulpmiddelen en processen die ze aanwenden om hun gegevens te verzamelen, bewaren en beheren, evenals in de automatisering en consolidatie van workflows om de integriteit en compliance van gegevens zo veel mogelijk te waarborgen. Om deze veranderingen te kunnen doorvoeren en tegelijkertijd de overheadkosten in verband met het gebruik, het onderhoud en de ondersteuning van deze systemen te beperken, richten organisaties hun aandacht op de nieuwste allesomvattende informatica-oplossingen.

Waarborging van gegevensintegriteit en -compliance

Veel voordelen die digitale transformatie biedt, zijn het resultaat van end-to-end gegevensworkflows. De komst van altijd verbonden instrumenten, apparaten en hulpmiddelen dreigt de Research & Development (R&D) en productie van de biofarmaceutische sector te veranderen door betere toegang tot operationele kennis in de hele organisatie. Daarnaast geven informatica-hulpmiddelen zoals beheersystemen voor laboratoriuminformatie (LIMS), elektronische labjournalen (ELN), Laboratory Execution Systems (LES) en beheersystemen voor wetenschappelijke gegevens (SDMS) een boost aan de operationele efficiëntie en wordt informatie in realtime beschikbaar gesteld. Om echt van de voordelen van het verbonden laboratorium te kunnen genieten, is het niet voldoende om alleen gebruik te maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen; ze moeten ook in de organisatie worden geïntegreerd.

Door processen te automatiseren, helpen geïntegreerde systemen om fouten te voorkomen

De nieuwste informatica-oplossingen voor laboratoria kunnen worden gebruikt om alle aspecten van R&D te beheren en workflows te implementeren doordat apparaten en gebruikers in één verbonden ecosysteem worden samengebracht. Door processen te automatiseren en de noodzaak aan handmatige stappen te elimineren, helpen deze geïntegreerde systemen om fouten te voorkomen en de hoogste mate van gegevensintegriteit en -compliance te bereiken. Daarnaast houdt de schaalbaarheid van cloudgebaseerde informatie-oplossingen in dat bedrijven de flexibiliteit hebben het gebruik snel uit te breiden naarmate hun behoefte verandert, zonder veel tijd en middelen te hoeven investeren in het ontwikkelen, valideren en beheren van een interne IT-structuur.

Veilige toegang tot gegevens en verantwoording

Tegenwoordig speelt samenwerking een steeds belangrijkere rol in de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen. Met behulp van de moderne informatica-oplossingen voor laboratoria kunnen biofarmaceutische bedrijven en hun medewerkers effectiever samenwerken. Met een gecentraliseerd gegevensbeheer door middel van een SDMS kan informatie veilig worden ingezien door gemachtigde personen, waar en wanneer dan ook. Aangezien teams gegevens naadloos kunnen delen, kunnen analisten de voortgang van projecten bijhouden, waardoor kandidaat-geneesmiddelen al vroeg een versneld traject kunnen doorlopen of juist afvallen, waardoor de kosten van de geneesmiddelen-ontwikkeling dalen en nieuwe geneesmiddelen sneller op de markt komen.

Bovendien is met een gecentraliseerd gegevensbeheer een transparantere verantwoording voor workflows mogelijk. Door alle wijzigingen die in gegevens worden aangebracht, vast te leggen in gedetailleerde en doorzoekbare audittrajecten, wordt er met LIMS een uitgebreid dossier aangelegd van verzameling tot rapportage, waardoor het voor bedrijven makkelijker wordt om bij een audit compliance aan te tonen. Digitale transformatie schept legio interessante mogelijkheden voor de biofarmaceutische sector. Bedrijven kunnen de vruchten van de nieuwste informatica-oplossingen plukken door mensen, workflows en gegevens samen te brengen voor een betere gegevensintegriteit, -compliance en operationele efficiëntie.

Dit artikel is aangeleverd door onze partner Thermo Fisher Scientific.
Meer informatie? Stuur een e-mail naar Thermo Fisher Scientific