Branded content

Octrooien als marketinginstrument

Advertorial | vrijdag 29 juni 2018

Farmaciebedrijf EnzyPep vraagt octrooien in eerste instantie aan om te voorkomen dat anderen met zijn vindingen aan de haal gaan. Maar in de praktijk blijkt het marketingeffect ervan minstens zo belangrijk.

‘Voor ons als jong bedrijf is het belangrijk om op bijvoorbeeld conferenties te
laten zien wat we kunnen’, vertelt cto Peter Quaedflieg van EnzyPep. ‘Als je niet wilt dat anderen je vondst achter je rug om commercieel toepassen, moet die beschermd zijn. Ook onze klanten willen zekerheid dat ze van ons geen technologie in licentie nemen die een medicijnfabrikant in India een jaar later kan namaken.’

Groeimarkt

EnzyPep, voortgekomen uit een onderzoeksproject binnen DSM, ontwikkelt processen voor de grootschalige productie van peptides in de farmaceutische industrie. Peptides vormen een groeimarkt, omdat ze in het algemeen selectief en weinig toxisch zijn. Het nadeel is dat productie inefficiënt wordt zodra de ketens groeien. Dat resulteert in moeilijk te zuiveren mengsels en een duur eindproduct. EnzyPep heeft daar iets op gevonden.

Quaedflieg: ‘We plakken korte peptidefragmenten die wel zuiver te maken zijn, aan elkaar met enzymen, zodat direct een zuiver eindproduct ontstaat. We hebben dit al op grote schaal bewezen voor Exenatide, een veelgebruikt medicijn tegen diabetes type 2. We hebben zo’n 10.000 enzymen in onze collectie, waarvan we precies weten hoe we ze moeten inzetten voor een bepaald product.’

Reclamemiddel

Een dilemma voor een klein bedrijf als EnzyPep is dat het weinig middelen heeft om op te treden wanneer zijn octrooien worden geschonden. Procederen is duur en riskant, zeker internationaal. De kunst is de patentaanvraag zo op te stellen dat de bescherming optimaal is, zodat kwaadwillenden het proces niet stiekem kunnen nabootsen. Hier komt Marco Molling van V.O. Patents & Trademarks in beeld.

‘De basisaanvraag moet je breed claimen’, vertelt Molling. ‘Je wilt immers zo veel mogelijk enzymvarianten en hun toepassing kunnen beschermen. Voor sommige peptides met een grote markt kun je daarna een specifiekere aanvraag indienen. Iedere toepassing kan immers een nieuwe, octrooieerbare vinding zijn, dus in gebieden waar veel mensen bezig zijn heb je een sterkere bescherming nodig. Maar je nooit te veel in detail treden. Octrooien worden traditioneel gezien als een stok om de concurrentie mee te slaan, maar voor kleine bedrijven is het vaak waardevoller om intellectueel eigendom te gebruiken als een reclamemiddel.’

‘Onze combinatie van enzymen en peptidechemie is uniek’

De combinatie van algemene en specifieke octrooien laat aan potentiële klanten zien wat het bedrijf in huis heeft. Een bijkomend voordeel is dat een patentaanvraag leidt tot een nieuwheidsonderzoek. De resultaten van het onderzoek kan EnzyPep ter inzage geven aan klanten om te laten zien hoe een onafhankelijke deskundige aankijkt tegen de patenteerbaarheid van het proces.
EnzyPep heeft inmiddels een elftal patenten toegekend gekregen of in de pijplijn zitten. Quaedflieg: ‘De combinatie van enzymen en peptidechemie die wij bieden, is uniek in de wereld. We willen mensen dus het gevoel geven dat ze niet om ons heen kunnen. Strategische inzet van octrooien is hiervoor cruciaal’.

Dit artikel is tot stand gekomen in samen­werking met onze commerciële partner V.O. Patents & Trademarks.