Branded content

Zo ongezond is vuurwerk voor mens en milieu

Advertorial | maandag 2 maart 2020

Vuurwerk zorgt jaarlijks voor veel milieuvervuiling. Dat is één van de redenen dat het kabinet werkt aan een uitbreiding van het vuurwerkverbod. Het inademen van fijnstof is namelijk schadelijk voor de gezondheid. Daarnaast zorgen de metalen in het vuurwerk voor bodem- en watervervuiling. Ook laat vuurwerk jaarlijks ongeveer 6 miljoen kilo afval achter.

Fijnstof

Ieder jaar wordt het nieuwe jaar om 00:00 uur ingeluid met het massaal afsteken van vuurwerk. Hierdoor komen er ontzettend veel schadelijke stoffen in de lucht. Tijdens een vuurwerkpiek kan er tot wel 1.000 microgram per kubieke meter aan fijnstof in de lucht vrijkomen. De norm ligt op 50 microgram. Uit onderzoek is gebleken dat, in de eerste twee uur van 2019, de concentratie fijnstof in steden ruim 30 keer zo hoog was als normaal. Mensen kunnen door deze fijnstof last krijgen van benauwdheid, duizeligheid, hoofdpijn of een astma-aanval. Het zorgt voornamelijk voor irritatie aan de luchtwegen. Mensen met lichamelijke klachten door vuurwerk, kunnen hiervoor een beroep moeten doen op de zorgverzekering.

Zware metalen

Ongeveer 90% van het vuurwerk dat wordt afgestoken is siervuurwerk, de rest is knalvuurwerk. De impact van siervuurwerk op het milieu is erg groot. Rotjes bestaan voornamelijk uit papier en buskruit. Dit zorgt voor extra fijnstof in de lucht en afval op de grond, maar voor de rest is het niet erg milieubelastend. Siervuurwerk daarentegen bestaat, naast buskruit, ook uit allerlei chemische stoffen. Deze stoffen zorgen voor de kleuren en de vormen van het siervuurwerk. Er worden vooral zware metalen gebruikt zoals barium, antimoon, natrium, aluminium, magnesium, titanium en strontium. Deze stoffen zijn gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier. Illegaal vuurwerk is meestal nog schadelijker voor het milieu. Dat komt omdat dit vuurwerk uit de giftige stoffen perchloraat en cadmium kan bestaan.

Bodem- en watervervuiling

Onverbrande resten van vuurwerk kunnen in de bodem en in het water terechtkomen. Het gaat hier dan voornamelijk om de zware metalen zoals koper, barium, strontium en antimoon. Zware metalen worden niet afgebroken door biologische processen. Vooral koper is erg giftig voor dieren die in het water leven. Daarnaast is het schadelijk voor planten. Ongeveer 18% van al het koper in het oppervlaktewater is daar door vuurwerk.

Vuurwerkresten, plastic en ander afval

Vuurwerk zorgt ieder jaar voor een hoop afval. Dit afval bestaat voornamelijk uit karton en papier, maar kan ook onverbrande chemische stoffen en metalen bevatten. Mensen moeten vuurwerkafval zo snel mogelijk opruimen, zodat de schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen. Daarnaast is het verstandig om geen vuurwerk te kopen waarbij plastic uit elkaar knalt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij knetterballen. Hierbij blijft een plastic omhulsel op straat achter. Plastic zwerfafval breekt niet af in de natuur.