Computational chemistry

Nieuwe generatie Premium

Pat Sandra, een bekende Vlaamse chromatograaf, ziet met lede ogen aan dat de laatste generaties nog maar pakweg 5 % van hun tijd achter de apparatuur doorbrengen en vooral bezig zijn met hun resultaten (zie dubbelinterview Pat Sandra en Deirdre Cabooter). In zijn tijd zat je nog 90 % van je tijd achter je instrument. Bang dat dit de verdere ontwikkeling van zijn vak in de weg staat is hij niet, maar hij merkt wel op dat om überhaupt tot zinvolle data te kunnen komen, via zinvolle experimenten, je toch wel enige kennis van je meetinstrument moet hebben.

Focus op software Premium

De chemie en life sciences kunnen niet meer zonder wetenschappelijke software. Maar hoe staat het met de erkenning van de ontwikkeling ervan binnen de academische wereld? Vier kenners praten mee.

Naar boven