Milieu

Zoete praatjes

Het principe 'waar rook is, is vuur' gaat niet op in de context van complotdenkers, vindt hoofdredacteur Erwin Boutsma

Algenskeletten vervangen chroom-6

Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft verwerken algenskeletten in coatings om corrosie te voorkomen. Misschien kan hun vinding ooit de plaats innemen van chroom-6.

Zorgen over minerale olie Premium

Al enkele jaren is er onrust over verontreinigingen van minerale oliën, zoals smeerolie, glans­mid­delen of drukinkt, in ons voedsel. In hoeverre is dat een probleem?

Vissen naar medicijnresten

Op 17 december opende minister Cora van Nieuwenhuizen een pilot van Waterschap Aa en Maas om meer medicijnresten uit rioolwater te verwijderen.

Klimaatdrammen

Ondanks zorgen over het realisme en de haalbaarheid van de klimaatdoelen, loont het toch om in te zetten op duurzaamheid, betoogt hoofdredacteur Erwin Boutsma.

Naar boven