Proteomics

In de cel kijken Premium

Een enkel eiwit in beeld brengen met elektronenmicroscopie was vijf jaar geleden nog een promotiewaardige klus. Nu is het routine. Structuren zichtbaar maken in levende cellen is de nieuwe uitdaging voor cryo-EM.

Vorm boven inhoud

Het eiwit MTF2 blijkt zich alleen aan DNA te kunnen hechten als de vorm van de dubbele helix ter plekke iets afwijkt van de norm van Watson en Crick. Het is het meest concrete voorbeeld tot nu toe van een situatie waarin die vorm belangrijker is dan de sequentie, melden Gert Jan Veenstra en collega's van de Radboud Universiteit in Nature Genetics.

Cellulair reactievat

Duitse onderzoekers beschrijven in Nature Communications hoe ze een eiwitkooi gebruiken als afgesloten reactievat. Hiermee voorkomen ze dat de introductie van een nieuw enzym in een cel leidt tot een verstoring van cellulaire processen.  

Naar boven