Verenigingen

Beste leden van de KNCV,

Jan-Willem Toering |
Arbeidsmarkt, Beleid & Bedrijfsvoering

Over een paar weken sluiten we het jaar af, voor de KNCV een jubileumjaar waarin we ons 23ste lustrum vierden. Ter gelegenheid hiervan organiseerden we ‘De Slimste Scheikundige’, een chemiequiz waarmee we het hele land doorkruisten.

In een uitverkochte editie van de Avond van de Chemie zagen de bijna vierhonderd aanwezigen Erik Meij, lerarenopleider scheikunde aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle, er met de winst én de titel vandoor gaan.

Albert Heck, Nathalie Katsonis en Bert Meijer verzorgden inspirerende lezingen, waarbij laatstgenoemde tot zijn eigen verrassing tevens benoemd werd tot erelid van de KNCV. Die eer viel ook te beurt aan David Reinhoudt, Rietje van Dam-Mieras en Ewine van Dishoeck, waarmee het aantal vrouwelijke ereleden van de KNCV meteen verdrievoudigde.

Er waren dit jaar meer prijzen te verdelen. Zo won Marleen Kamperman de allereerste KNCV Publieksprijs en ontving Pascal Jonkheijm de KNCV Gouden Medaille.

We hebben een nieuw podium gebouwd waar veelbelovende jonge wetenschappers in één minuut uitleggen wat hen bezighoudt, wat ze fascineert en waar ze naar op zoek zijn. Eye-openers.nl. Het past uitstekend in onze ambitie om chemie en chemici zichtbaar(der) te maken. Neem vooral eens een kijkje. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt.

Een andere nieuwe activiteit die dit jaar het licht zag, was de benoeming van het eerste Nationaal Chemisch Erfgoed van Nederland. Op initiatief van de Chemie Historische Groep (CHG) is op 4 juli de Ovale Zaal van het Teylers Museum in Haarlem officieel gekroond tot chemical landmark. De KNCV streeft ernaar jaarlijks in Nederland een nieuwe locatie te benoemen tot Nationaal Chemisch Erfgoed.

Afgelopen jaar werd de chemische wereld opgeschrikt door PlanS. Vanaf 2020 mag er alleen nog worden gepubliceerd in open-accessbladen. Het plan bevat nog veel onduidelijkheden voor onze achterban. Hoewel open access – wetenschap voor iedereen beschikbaar en toegankelijk – op zich een sympathiek idee is, heeft PlanS binnen de chemische gemeenschap tot een intensief debat geleid. Zo staan de beschikbare open-accessmedia waarin chemici kunnen publiceren nog in de kinderschoenen. Ik ben ervan overtuigd dat hier voor de KNCV als onafhankelijke beroepsvereniging een rol ligt en die handschoen willen we graag oppakken.

Ten slotte nemen we in 2019 actief deel aan het Internationale Jaar van het Periodiek Systeem en starten we een introductiecursus voor potentieel geinteresseerde zij-instromers voor het scheikundeonderwijs om iets te doen aan het docententekort op middelbare scholen. Immers, er zijn geen betere ambassadeurs voor ons vakgebied dan goede scheikundeleraren.

Kortom, genoeg redenen om de KNCV ook in het nieuwe jaar weer op de voet te blijven volgen.

Namens het bureau en het bestuur van onze vereniging wens ik u alvast fijne feestdagen en een goed 2019, vol positieve chemie.

Jan-Willem Toering, directeur KNCV 

Deel deze pagina
KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

NVBMB

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!

Naar boven