Verenigingen

C2W is het ledenblad van de KNCV, NBV en NVBMB, beroepsverenigingen voor mensen met passie voor moleculen: van chemici tot life scientists, en van procestechnologie tot (bio)moleculaire wetenschappen. Een dynamische community met 10.000 leden die de variëteit en rijkdom van het moleculaire vakgebied tot leven brengen.

 

Beste leden van de KNCV,

Over een paar weken sluiten we het jaar af, voor de KNCV een jubileumjaar waarin we ons 23ste lustrum vierden. Ter gelegenheid hiervan organiseerden we ‘De Slimste Scheikundige’, een chemiequiz waarmee we het hele land doorkruisten.

Beurzen voor internationale stages

De Nora Baart Stichting heeft toelages voor een stage in het buitenland verstrekt aan drie studenten.Van links naar rechts: Mariëlle van Grinsven, Floortje van Oosten en Julie Verhoef.

Pascal Miesen wint Westenbrinkprijs

De selectiecommissie van de H.G.K. Westenbrinkprijs, onder voorzitterschap van prof. dr. Saskia M. van der Vies, is onder de indruk van het onderzoek dat dr. Pascal Miesen beschrijft in zijn proefschrift, getiteld Untangling the piRNA path­way in the arbovirus vector mosquito Aedea aegypti.

KNCV start cursus zij-instromers

In 2019 start de KNCV, samen met Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, met een introductiecursus voor potentieel geïnteresseerde zij-instromers voor het scheikundeonderwijs.

Dank voor uw steun

De KNCV bedankt haar leden die zich inzetten voor de chemie en life sciences en die tevens vaak actief zijn om onze vereniging te laten bloeien. Een aantal leden steunt de KNCV al zeer geruime tijd. Dank daarvoor! Wij hopen jullie in de toekomst nog vaak bij onze evenementen te mogen begroeten. 

Deel deze pagina
KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

NVBMB

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!

Naar boven