Verenigingen

KNCV start onderzoek onder leden

KNCV |
Beleid & Bedrijfsvoering, Carrière & Opleiding

Als grootste chemische beroepsvereniging van Nederland heeft de KNCV een zeer diverse achterban. Van life scientists, procestechnologen tot (bio)moleculaire wetenschappers, werkzaam in bedrijfsleven, onderwijs en overheid, of nog studerend aan een hogeschool of universiteit. De KNCV wil voor al haar leden een rol van betekenis spelen. Nu en in de toekomst.

Om te peilen waar de KNCV staat, hoe leden de KNCV waarderen en waar we in de toekomst met onze vereniging naartoe willen, heeft het bestuur besloten om in 2018 een ledenonderzoek uit te voeren. En daarbij hebben we uw hulp nodig. Uw mening telt en wij horen deze graag!

In het ledenonderzoek komt onder andere aan de orde hoe u de collectieve en individuele belangenbehartiging van de KNCV waardeert, hoe tevreden u bent over de kwaliteit van de producten en diensten van de KNCV en dienstverlening en wat de value of money is van een lidmaatschap van de KNCV.

Het ledenonderzoek zal naar verwachting begin maart plaatsvinden onder alle KNCV-leden. We zullen u hierover op de hoogte houden via onze website en social media. Wij stellen uw deelname aan het ledenonderzoek zeer op prijs, want met uw bijdrage en mening kunnen wij uw belangen zo goed mogelijk behartigen. 

 

 

 

Deel deze pagina

Masterclass Business Development & Innovation in Life Sciences:
d
onderdag 26 januari in Utrecht.

KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

NVBMB

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!

Naar boven