Verenigingen

Maak kennis met... Maarten Honing

Frank Sekeris |
Analyse & Labtechnologie, Beleid & Bedrijfsvoering, Organische chemie

In deze rubriek stellen wij maandelijks een KNCV-lid voor.

Stel jezelf voor...

‘Ik ben Maarten Honing, hoogleraar analytics in system imaging aan de Universiteit Maastricht (UM). Na ruim 25 jaar in de private sector, onder meer bij Organon en DSM, en zes jaar als bijzonder hoogleraar analytics in drug discovery aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ben ik een half jaar geleden overgestapt naar de UM. Daarnaast ben ik voorzitter van de programmaraad Chemical Nanotechno­logy and Devices van de Top­sector Chemie.

Mijn passie ligt in het samenbrengen van industrieel en academisch onderzoek, tezamen met het vormen van creatieve academische wetenschappers.’

Waar werk je (momenteel) aan?

‘Mijn tijd verdeel ik over drie taken: onderzoek, doceren en vertegenwoordigen van de analytische chemie in werkgroepen en instituten. Mijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van analytische meetmethodes om chemische processen in verschillende tijdsschalen te volgen. Een grote uitdaging waar ik aan werk is de ontwikkeling van systemen die alle moleculen op verschillende concentratieniveaus tegelijkertijd kunnen meten. Daarnaast werk ik hard met anderen aan een analytisch curriculum binnen zowel de faculteit health, medicine and life sciences als binnen de faculteit science and engineering.’

Wat is de grootste uitdaging voor de chemie in de komende vijf jaar?

‘We kunnen zeer complexe samples nu al accuraat en reproduceerbaar meten. Alleen onze collega’s chemici, biologen en fysici zullen ons steeds meer vragen om aan complexe systemen te meten zonder al te veel of helemaal geen samples te nemen. Dat vraagt om een heel andere manier van denken; veel meer multimodaal. Overigens is de analysetijd niet belangrijk, maar de informatiedichtheid per tijdseenheid wel; met één analyse wil je structuur, hoeveelheid, bio-activiteit en fysische eigenschappen tegelijkertijd rapporteren.’

Wie bewonder je en waarom?

‘Ik heb groot respect voor wetenschappers die complexe systemen kunnen ontrafelen. Bijvoorbeeld mijn oud-collega’s Frans Kaspersen en Bernard Castro, die op het bord een 79-staps-synthese ontwierpen. Maar vooral ook die wetenschappers die zo enthousiast vertellen dat het je meevoert. Bijvoorbeeld Nico Nibbering, na zijn college wist ik dat er niets anders was dan massaspectrometrie.’

Wat weten onze lezers niet over jou?

‘Ik ben gek op geschiedenis en vooral de middeleeuwen. Het fascineert mij hoe samenlevingen in die tijd functioneerden, en dat we schijnbaar niet slimmer geworden zijn. Daarnaast luister ik veel naar progressieve hardrock. In die zin ben ik een echt kind van de jaren zestig.’

Aan wie wil je het stokje overdragen?

‘Ik geef het stokje door aan Ilja Voets, een collega-onderzoeker met veel passie voor complexe polymeersystemen.’ 

Heb je interesse om jezelf voor te stellen aan onze lezers? Stuur dan een mail naar Frank Sekeris (fsekeris@kncv.nl) onder vermelding van ‘Maak kennis met…’.

Deel deze pagina

Lableveranciers

Introducing the new Xevo TQ-GC

Consistent, high performance GC-MS/MS to surpass regulatory limits

KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

NVBMB

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!

Naar boven