Verenigingen

Oproep nominaties NVBMB-prijs 2019

NVBMB |
Carrière & Opleiding, Microbiologie

De NVBMB nodigt iedereen uit kandidaten voor te dragen voor de NVBMB-prijs 2019.

De prijs bedraagt € 2.000 en is bestemd voor een relatief jonge gepromoveerde Nederlandse biochemicus of moleculair bioloog die enkele jaren postdoctoraal onderzoek van allure heeft verricht en bij voorkeur over buitenlandse ervaring beschikt. Er is geen scherpe leeftijdsgrens voor toekenning van de prijs. Voordrachten dienen te zijn voorzien van een kort cv, een beknopte uiteenzetting (circa één A4) van de onderzoeksprestaties en een lijst van publicaties. Je kunt die indienen tot uiterlijk 31 december 2018.

Indienen kan uitsluitend per mail bij de NVBMB-secretaris dr. Hugo van Ingen, h.vaningen@uu.nl. 

Deel deze pagina

Masterclass Business Development & Innovation in Life Sciences:
d
onderdag 26 januari in Utrecht.

KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

NVBMB

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!

Naar boven