Verenigingen

Spreker van het jaar 2017

NVBMB |
Celbiologie

Lucy Shapiro belicht de levende cel.

Lucy Shapiro is NVBMB Spreker van het jaar 2017. Shapiro is hoogleraar in de ontwikkelingsbiologie aan Stanford University School of Medicine, VS. Ze onderzocht onder meer de regulering van de bacteriële celcyclus en stelde het systems engineering-paradigma vast dat ten grondslag ligt aan celdifferentiatie. Haar onderzoek heeft fundamenteel inzicht verschaft in de levende cel.

Het heeft haar meerdere prijzen opgeleverd, zoals de International Canadian Gairdner Award, de Abbott Lifetime Achievement Award, de Selman Waksman Award en de Horwitz Prize. In 2013 heeft president Obama haar de US National Medal of Science toegekend. Ze is lid van talrijke invloedrijke gremia.

Shapiro houdt haar lezing, ‘3-D Systems Architecture of a Bacterial Cell Cycle’, aan de volgende instellingen:

  • 12 september 15.00-16.00 uur Universitair Medisch Centrum Groningen, Onderwijscentrum, lokaal 16, Groningen.
  • 14 september 16.00-17.00 uur Vrije Universiteit/Nederlands Kankerinstituut, Groot Auditorium, O|2 gebouw, De Boelelaan 1108, Amsterdam.
  • 15 september 16.00-17.00 uur Universiteit Leiden, collegezaal 1, Gorleausgebouw, Einsteinweg 55, Leiden.
Deel deze pagina
KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

NVBMB

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!

Naar boven