Verenigingen

100 jaar gemeenschappelijke taal voor scheikunde

KNCV | donderdag 19 september 2019

Afgelopen zomer vierde IUPAC in Parijs haar eeuwfeest.

Precies 100 jaar geleden kwamen chemici uit zowel de academie als de indus­trie in Parijs bijeen om de Inter­national Union of Pure and Applied Chemistry op te richten. Het doel was meer internationale standaardisatie te creëren.

Dankzij de visie en het werk van IUPAC bestaat er tegenwoordig een gemeenschappelijke taal voor scheikunde, die in China precies hetzelfde is als in Nederland. Daarnaast speelt IUPAC een belangrijke rol bij de naamgeving van chemische elementen. Een paar jaar geleden nog, in 2016, zijn vier nieuwe elementen van het periodiek systeem benoemd. Na lange tijd slechts een nummer te zijn geweest, kregen de elementen 113, 115, 117 en 118 respectievelijk de namen nihionium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts) en oganesson (Og).

Meer dan 2.400 deelnemers uit 67 landen maakten van 5 tot 12 juli van de gelegenheid gebruik om een eeuw IUPAC te vieren in het jaar dat tevens in het teken stond van 150 jaar periodiek systeem der elementen (IYPT2019). Ook de KNCV was goed ver­tegenwoordigd.

Jonge sterren

Om de opkomende sterren van de chemie te tonen en 150 jaar van het periodiek systeem te vieren, heeft het International Younger Chemists Network (IYCN) het Periodic Table of Younger Chemists geïnitieerd. Tijdens het selecteren van een jonge chemicus voor elk element, hield de jury bij de honderden genomineerden niet alleen rekening met onderzoek en diversiteit, maar ook met activiteiten voor de samenleving en in chemische samenlevingen.

De Nederlandse inbreng bestaat uit Gaston Richelle (gallium), Ilja Voets (palladium), Marleen Kamperman (rhenium) en Menno de Waal (copernicum).
Tijdens de general assembly verzorgde de Canadese vertegenwoordiging een presentatie over Montreal, waar het volgende IUPAC World Chemistry Congress in 2021 plaatsvindt. Floris Rutjes lichte alvast een tip van de sluier met betrekking tot Den Haag, het toneel van het evenement in 2023. De voorbereidingen daarvoor zijn reeds in volle gang.

Jan-Willem Toering

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!