Verenigingen

Activiteiten Werkgroep Microbiële Fysiologie

NBV | maandag 10 oktober 2016

De werkgroep Microbiële Fysiologie is een van de negen werkgroepen van de NBV. Ze onderhoudt nauwe banden met de sectie Microbiële Biotechnologie, voorheen Technische Microbiologie, van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie. 

De contactpersoon van de werkgroep Microbiële Fysiolo­gie is Pascale Daran-Lapujade. Na haar promotie in biotechnologie in Frankrijk kwam zij naar de TU Delft. Daar was zij van 2000 tot 2005 werkzaam als postdoc. Inmiddels is zij assistent professor binnen de werkgroep industriële microbiologie van het departement biotechnologie aldaar. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de synthetische biologie en de systeembiologie van gist.

Focus

De focus van de werkgroep ligt op de (stuurbaarheid van) fysiologie van micro-organismen. De werkgroep is geïnteresseerd in hoe je vanuit de fysiologie nieuwe biotechnologische processen kunt ontwikkelen of hoe je bestaande processen kunt optimaliseren. Niet eerder in de geschiedenis van de biotechnologie was het mogelijk om zo snel een compleet overzicht te krijgen van de potentiële capaciteiten van micro-organismen en welk deel hiervan tot expressie komt onder bepaalde omstandigheden. De grote uitdaging in de fysiologie is om te karakteriseren welke onderlinge relaties van genen, eiwitten, enzymen, metabolieten, substraten en producten leiden tot een bepaalde fysiologische toestand van een cel.

Daran-Lapujade licht dit verder toe: ‘Het doel van de werkgroep is om de mensen in dit werkveld een plek te geven om elkaar te ontmoeten. Netwerken tussen de verschillende groepen staat hierbij centraal. Zo biedt de werkgroep mogelijkheden om academici en industrie en junioren en senioren te verbinden. Ze brengt via symposia en workshops nieuwe ontwikkelingen in dit werkveld onder de aandacht van de leden. Hiervoor is de werkgroep actief betrokken bij het NBC. Daarnaast organiseert ze zelf ook een jaarlijkse bijeen­komst.’

Posterpresentaties

Op 7 november vindt de bijeenkomst plaats van de werkgroep zelf; de MB3.0 meeting bij de TU Delft, Sport & Cultuur. Tijdens die meeting komt een grote verscheidenheid aan sprekers aan bod,
onder wie keynote-spreker prof. Ralf Takors. Takors is het hoofd van het Institute of Bio­chemical Engineering (IBVT) in Stuttgart, en is een multidisciplinair talent dat succesvol metabolische en procestechnologie combineert. Bezoekers van de MB3.0, voornamelijk jonge wetenschappers, worden aangemoedigd om hun werk te presenteren met posters. De wetenschappers met de vier beste posters mogen hun werk pitchen. In het programma is voldoende tijd om te netwerken in een open sfeer.

Kijk voor meer informatie op de website van de NBV.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!