Verenigingen

Beurzen voor internationale stages

NVBMB | donderdag 14 maart 2019

De Nora Baart Stichting (NBS) heeft toelages voor een stage in het buitenland verstrekt aan zes studenten.

Cas Boshoven, master molecular mechanisms of disease, Radboud Univer­siteit, gaat naar het Burnet instituut in Melbourne, Australië, om eiwitexport middels PTEX in malariaparasieten te bestuderen.

Coen van Deursen, master neuroscience & cognition, Universiteit Utrecht, gaat naar de stem cells and neural development group in Melbourne, Australië, om differentiatie van pluripotente stamcellen te onderzoeken in de context van de ziekte van Huntington.

Cynthia Siebrand, master drug innovation, Univer­siteit Utrecht, gaat naar Stanford University om veroudering in neuronale stamcellen te bestuderen.

Olivier Schäffers, master molecular mechanisms of disease, Radboud Univer­siteit, gaat naar Harvard Medical School om met behulp van 3D-bioprinting functionele niertubuli te creëren.

Rianne de Jongh, master neuroscience & cognition, Universiteit Utrecht, gaat naar het Salk Institute om humane brein organoiden in muizen te laten groeien en zenuwuitlopers te bestuderen die daaraan ontspruiten.

Laureen de Bever, master biomedical engineering, TU Eindhoven, gaat naar de University of Auckland om de stabiliteit van geboroneerde peptides te bestuderen in de behandeling van kanker.


Kijk voor meer informatie over een NBS-aanvraag op de NVBMB-website.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!