Verenigingen

Bron voor chemische feiten

Jan-Willem Toering | maandag 19 juni 2017

Met het Chemie Media Centrum creëert de KNCV een onafhankelijke bron voor chemische feiten.

De voorzitter van de KNAW, José van Dijck, stelde in een artikel in het NRC begin dit jaar dat we in 2017 meer dan ooit wetenschappers nodig hebben als hoeders van de feitelijkheid. Die woorden troffen doel, want juist op dat moment waren wij druk bezig met het optuigen van het Chemie Media Centrum (CMC), een onafhankelijke bron voor chemische feiten. De aanleiding was dat een groot deel van onze leden zich al tijden ergerde aan de ongenuanceerde, en vaak onjuiste, berichtgeving over chemie in de media.

Juist in een tijd waarin de wetenschap onder druk staat, waarin feiten worden verward met meningen, vinden wij het als KNCV belangrijk om ons sterk te maken voor een cultuur die feiten onderscheidt en respecteert.

Natuurlijke hoeders

Zonder nu het (Nederlandse) vingertje te heffen, wil de KNCV met het CMC een bron zijn voor accurate en juiste berichtgeving over chemie. Als onafhankelijke vereniging en met een achterban die bestaat uit mensen met verstand van zaken, is de KNCV in staat om duiding te geven aan ontwikkelingen waarbij chemie een rol speelt. De leden van de KNCV zijn namelijk die natuurlijke hoeders van de feitelijkheid.

Met het CMC zet de KNCV zich in om de zichtbaarheid van de chemie te vergroten. Bij de KNCV zitten wetenschapsjournalisten klaar om alle vragen voor te leggen aan een panel van experts. We zullen hierbij niet schromen om ook visies en meningen weer te geven van experts die een ander geluid laten horen. Alles om een compleet beeld van de chemie te creëren en onze verantwoordelijkheid te nemen in het wetenschappelijke debat. 

Op onze nieuwe website www.chemiemediacentrum.nl legt de KNCV dilemma’s, ontwikkelingen en vragen voor aan experts. Het centrum richt zich op journalisten, bloggers, vloggers, opiniemakers en eenieder die zich een genuanceerd oordeel wil vormen over zaken waarin chemie een rol speelt.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!