Verenigingen

Chemie in beeld

| maandag 9 december 2019

De kracht van de KNCV is dat samenwerking en solidariteit op termijn leidt tot profijt voor alle leden. 

Dat profijt kan financieel zijn, door bijvoorbeeld kortingen op evenementen. Of heel concreet, in het C2W dat u nu leest. En een belangrijk deel van het profijt voor de leden zit hem in zaken die moeilijker te meten zijn.

Een belangrijke doelstelling van de KNCV is dat wij chemie en chemici zichtbaar willen maken. Een expliciet voorbeeld daarvan is onze serie Eye-openers waarin - met name - jonge chemici in één minuut vertellen waar ze mee bezig zijn en hoe chemie hen inspireert. De video’s worden heel goed bekeken, sommige al meer dan 2000 keer. Op de middelbare school worden ze gebruikt in de lessen, zo leerde ik op de Woudschoten Chemie conferentie.

Een ander voorbeeld is onze rijk gevulde prijzenkast waar we sinds vorig jaar niet alleen een publieksprijs aan hebben toegevoegd, maar ook een prijs voor het mbo, de Gouden Vlam. Afgelopen oktober mocht Meike Heideman van het ROC van Twente deze prijs in ontvangst nemen uit handen van de nieuwe KNCV voorzitter Jeroen Cornelissen tijdens een - wederom zeer geslaagde - Avond van de Chemie. Een prachtige winnares, net als Ilja Voets die afgelopen jaar onderscheiden werd met KNVC Gouden Medaille. Chemici voor het voetlicht, chemici die het enthousiasme overbrengen van hun vak.

'Ik ben ervan overtuigd dat deze projecten echt het verschil kunnen maken'

Onze leden maken het ook mogelijk dat wij de stem van chemie kunnen laten horen in het maatschappelijk debat. Niet door op het Malieveld te gaan staan, maar wel door de discussie te faciliteren als onafhankelijke bron van chemische feitelijkheden. Zo heeft een panel van specialisten zich aangesloten bij het Chemie Media Centrum. Ze worden geraadpleegd over bijvoorbeeld stikstof, PFAS, CO2 – eerder dit jaar ook onderwerp van een boeiend debat in het CARBON café, georganiseerd door Jong KNCV – maar ook over minder in het oog lopende zaken zoals de dreigende schaarste van elementen. 2019 was het Internationaal Jaar van het Periodiek Systeem en een goede gelegenheid om ons er bijvoorbeeld van bewust te maken dat elke smartphone dertig verschillende elementen bevat waarvan de helft op begint te raken.

Het maatschappelijk debat werd dit jaar ook bepaald door het lerarentekort. Ook bij de scheikunde is het alle hens aan dek. Daarom zijn we samen met de Hogeschool Utrecht een initiatief gestart om potentiele zij-instromers te interesseren voor het scheikunde-onderwijs. Immers, geen betere ambassadeurs voor het vakgebied dan goede scheikundedocenten. Geen tekorten voor de klas, een andere beeldvorming rond chemie, omgaan met elementen in de circulaire economie, de chemicus uit de schaduw; met elkaar zetten we de chemie voor het voetlicht.

Eye-openers, scriptieprijzen, voorlichting van journalisten en het stimuleren van zij-instromers: het zijn projecten die zich moeilijk laten vertalen naar een voordeel voor een individueel lid. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze projecten echt het verschil kunnen maken, door problemen in de chemische wereld aan te pakken en aan de wereld te laten zien wat scheikunde écht is. En daar zit het profijt voor onze leden.

Gelukkig slagen we er nog steeds in om deze doelstellingen te halen. En dat hebben we te danken aan u, aan onze leden die actief zijn in secties, in kringen, in besturen, in jury’s. En dat is bijzonder omdat wij ons maar al te goed realiseren dat tijd een steeds kostbaarder goed wordt.

Daarom wil ik alle leden die ook afgelopen jaar weer zoveel voor de KNCV hebben betekend hartelijk bedanken. Namens het bureau en het bestuur van de KNCV wens ik u fijne feestdagen en een goed 2020, vol positieve chemie.

Jan-Willem Toering, directeur KNCV
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!