Verenigingen

Chemie in Japan

KNCV | dinsdag 9 februari 2021

Katinka Wondergem werkt sinds oktober als postdoc aan de universiteit van Nagoya, waar ze onderzoek doet naar katalysatoren. Ze vertelt over haar onderzoek én hoe het is om in Japan te werken.

Hoe kwam je in Japan terecht?

‘Dat was best toevallig. Na een bewogen periode tijdens mijn promotie in Utrecht realiseerde ik me dat ik wetenschap echt leuk vind en dat ik graag een postdoc in het buitenland wilde doen. Ik vertelde mijn promotor hierover en hij grapte over Japan. Van het een kwam het ander en via hem kwam ik in contact met mensen van mijn huidige onderzoeksgroep. Ik kreeg eigenlijk meteen een positie aangeboden en op hun vraag heb ik een beursaanvraag geschreven die is goedgekeurd. Ook zonder dat was het mogelijk geweest, maar het totaalpakket is wel beter.’

Waar doe je onderzoek naar?

‘Als promovendus onderzocht ik katalytische reacties met een variant van Raman-spectroscopie waarbij goud- en zilvernanodeeltjes het signaal versterken. Op verzoek van mijn supervisor ga ik dat hier ook implementeren. Verder gebruiken mijn Japanse collega’s geavanceerde röntgenspectroscopie, dat is een techniek die ik persoonlijk graag wil leren.

Mijn uiteindelijke doel is om die twee technieken tegelijkertijd te gebruiken. Met röntgenspectroscopie kijk je namelijk heel specifiek naar één materiaalsoort, terwijl je andere stoffen niet kunt observeren. Als je tegelijkertijd Raman-spectroscopie inzet, krijg je het hele spectrum van alle betrokken moleculen. Zo kun je reacties in hoge resolutie bestuderen en de structuur koppelen aan performance. Daarmee kunnen we hopelijk betere en duurzamere katalysatoren maken.’

Welke toepassingen zijn hiervoor?

‘De energiecellen in waterstofautos’s, Polymer Electrolyte Fuel Cells, PEFCs, katalyseren de reactie van waterstof en zuurstof naar water, die zijn nog niet optimaal. Met name bij de oxygen reduction reaction op de kathode valt een grote winst te behalen. We kijken bijvoorbeeld of het nut heeft om nieuwe materialen toe te voegen.’

Hoe is het Japanse (lab)leven?

‘Veel collega’s werken makkelijk meer dan zeventig uur per week en hiërarchie staat hoog in het vaandel, dat intimideerde me in het begin wel een beetje. Gelukkig is mijn supervisor bekend met de westerse cultuur en liet zij me weten dat ik vooral mezelf moet blijven. Ik moet nog ontdekken hoe prettig ik me voel bij sommige verschillen die daardoor ontstaan en daar mijn weg in vinden. Qua technologie in het dagelijks leven was het ook even wennen. Het is een stuk minder hightech dan je als westerling zou verwachten, zo gaan praktisch alle betalingen met cash.’

Hanneke Reinders
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!