Verenigingen

Chemistry Europe benoemt fellows

KNCV, KVCV | donderdag 17 september 2020

Als erkenning voor hun bijdragen aan de chemische wetenschap, heeft Chemistry Europe vijf scheikundigen uit Nederland en Vlaanderen tot fellow benoemd. 

Bas de Bruin, Matthias Bickelhaupt en Lene Hviid uit Nederland en Iris Cornet en Piet Herdewyn uit Vlaanderen zijn door Chemistry Europe benoemd tot fellow. Het fellowschap is de hoogste onderscheiding die Chemistry Europe uitreikt. Deze organisatie eert ieder jaar een aantal chemici, die aangesloten zijn bij een van de Europese scheikundeverenigingen, met deze titel. Naast de vijf Nederlandstalige zijn er fellows benoemd in onder meer Duitsland, Spanje, Portugal en Zwitserland.

‘Chemistry Europe is een samenwerking van 16 chemische verenigingen van 15 landen die meer dan 75.000 chemici representeren’, zegt dr. Hviid. ‘Bij de Nederlandse vereniging, de KNCV, ben ik lange tijd betrokken geweest als penningmeester. Daarom is deze benoeming voor mij extra bijzonder’.

Uitdagingen

‘Mijn benoeming tot Chemistry Europe Fellow is een eer en een verdere stimulans om mij voor de Europese scheikundige community in te zetten’, zegt professor Bickelhaupt. Professor De Bruin beaamt dat. ‘Chemistry Europe is de uitgever van de belangrijkste society journals in Europa. Het is een serie van mooie wetenschappelijke vakbladen die ik graag lees, waarvoor ik review en waarin ik graag publiceer’.

‘Ik kan me het ontstaan van, destijds, ChemPubSoc nog goed herinneren’, vertelt fellow professor Herdewyn. ‘Alle lokale journals, zoals Receuil uit Nederland en Bulletin uit België, zijn toen gestopt om Europese journals op te richten.’

Volgens professor Cornet was het een belangrijk initiatief. ‘Het delen van expertise en onderzoeksresultaten op Europees niveau is echt nodig. Samenwerking op dit niveau leidt tot een snellere aanpak van de problemen van vandaag.’ Cornet ziet ook in de toekomst een belangrijke taak weggelegd voor Chemistry Europe. ‘De chemische indus­trie staat voor grote uitdagingen in een wereld waar we noodgedwongen aardolie moeten vervangen door hernieuwbare grondstoffen.’

Ook voor Chemistry Europe zelf zien de fellows in de komende tijd uitdagingen. Herdewyn: ‘Ik denk dat het belangrijk is dat we ons blijven inzetten om de impactfactor van de journals zo hoog mogelijk te maken en te houden.’ Bickelhaupt: ‘Dat kunnen we het beste bereiken door gewoon ons beste werk in onze eigen tijdschriften te publiceren.’ De Bruin ziet ook uitdagingen in de nabije toekomst: ‘We bevinden ons nu in een transitieperiode. We moeten onze journals volledig open access maken, maar de meningen over wat de beste manier is om dat te doen zijn verdeeld.’

Krachtig Europees platform

‘Samen hebben we een heel krachtig platform waar onze verenigingen in samenwerking met Wiley kunnen waarborgen dat inzichten van ons innovatieve onderzoek met andere chemici worden gedeeld.’, zegt Hviid. Bickelhaupt beaamt dit. ‘Zo’n Europees platform is van groot belang om op het wereldtoneel voldoende uitstraling te bereiken, en niet in de laatste plaats ook om onze eigen talenten te behouden en die uit andere delen van de wereld aan te trekken.’

‘Gezien onze vakcollega’s niet altijd in hetzelfde land werken, is Chemistry Europe met haar zestien tijdschriften de ideale omgeving om chemici uit heel Europa bij elkaar te brengen en elkaar op die manier te versterken’, besluit Hviid.

Jenny Hasenack. Kijk voor meer informatie op chemistryeurope.com

Lene Hviid is global manager Shell research connect & gamechanger. Ze heeft een achtergrond in organische en fysische chemie en studeerde aan universiteiten in Denemarken en Zweden. Ze promoveerde in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft ze uitgebreide ervaring op het gebied van industrieel onderzoek en bekleedt ze meerdere wetenschappelijke advies- en bestuursfuncties. 

 

Iris Cornet is professor aan de Universiteit Antwerpen bij BioWAVE (biochemical wastewater valorisation and engineering). Die groep focust op de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor de industrie, door biochemische techniek en indus­triële biotechnologie te combineren. Cornet leidt hier het onderzoek in de industriële bio­technologie. Daarnaast is zij vertegenwoordiger van België in de jaarlijkse Chemistry Europe-vergadering. Na haar studie aan de Vrije Universiteit Brussel promoveerde Cornet bij de Katholieke Universiteit Leuven. 

 

Matthias Bickelhaupt uit Nederland is hoofd van de afdeling scheikunde en farmaceutische wetenschappen en de sectie theoretische chemie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Holland Research School of Molecular Chemistry (HRSMC). Hij werd in 1997 assistant professor in Marburg in Duitsland en is in 1999 tot professor benoemd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij hoogleraar theoretische chemie is. 

 

Piet Herdewyn is professor aan de Katholieke Universiteit Leuven en hoofd van het Rega Institute voor Medicinal Chemistry. Bij dezelfde universiteit behaalde hij zijn promotie. Hij was postdoc voor de Humboldt Foundation bij de Universität Konstanz, Duitsland. Zijn onderzoek focust op bio-organische en medicinale chemie, voornamelijk in het veld van nucleosiden, nucleotiden en nucleïnezuren. 

 

Bas de Bruin is hoogleraar bio-inspired sustainable Catalysis bij het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie en promotie aan de Radboud Universiteit Nijmegen deed hij een postdoc aan het Max Planck Institute for Bio-Organic Chemistry in Duitsland. Na een tijd als assistant professor in Nijmegen vertrok hij in 2005 naar de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek focust op de ontwikkeling van nieuwe technieken voor homogene katalyse.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!