Verenigingen

Corona maakt van 2020 uitdagende puzzel

Jan-Willem Toering | donderdag 3 december 2020

KNCV-directeur Jan-Willem Toering blikt in de laatste editie van 2020 terug op een roerig jaar en licht alvast een tipje van de sluier op van de plannen voor 2021.

We zullen dit jaar weinig terugblikken zien zonder het woord ‘corona’. Als er één jaar is waarin het wetenschaps­nieuws de krantenkoppen domineerde, dan is het 2020. Corona zorgde niet alleen voor talloze meningen in kranten en talkshows, maar ook voor veel onzekerheid in de persoonlijke sfeer.

Ik kan mij bijna niet meer voorstellen dat ik begin maart dacht dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen. In overleg met collega’s van het bureau besloten we ‘even’ thuis te gaan werken, hooguit een paar weken. Sindsdien is het KNCV-bureau niet meer op volle sterkte bij elkaar geweest. In maart hebben we onze agenda’s schoongeveegd, symposia, congressen en evenementen, ook van onze secties, verschoven of geannuleerd. Dat was voor iedereen die flink had gewerkt aan de voorbereidingen een hard gelag, maar tegelijkertijd een uitdaging. We moesten samen alternatieven bedenken, puzzelen en schakelen. Als ik nu terugkijk, denk ik dat we daar, ondanks alle beperkingen, heel goed in zijn geslaagd.

Zo ontwikkelden we samen met Stichting C3 een Vraagbaak Scheikunde. Scholieren vmbo/havo/vwo kunnen hier met scheikundevragen terecht. 25 enthousiaste KNCV-leden zorgen voor antwoord binnen één uur. Vanwege het succes hebben we de vraagbaak na de zomervakantie uitgebreid voor mbo/hbo/wo.

Ook organiseerden we webinars waarin specialisten dieper inzoomden op maatschappelijke onderwerpen met een chemische invalshoek, van vaccin tot stikstof, van PFAS tot CRISPR-Cas. Daarmee probeerden we om toch online zo veel mogelijk het goede gesprek te voeren.

Avond van de Chemie

Voor het eerst in de geschiedenis van de KNCV organiseerden we in juni de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering online. De opkomst van 52 deelnemers stemde tot tevredenheid. Ook de online Avond van de Chemie werd een daverend succes met meer dan 320 kijkers en gastsprekers Jan van Maarseveen, Zhenan Bao en Jennifer Doudna, die één dag daarvoor was onderscheiden met de Nobelprijs voor de Scheikunde. Tevens reikten we prijzen uit aan Benzjie Kamphuis (Gouden Vlam), Bo Soolsma (Gouden Spatel) en Thijs Hazeberg (Golden Master) voor prachtig onderzoek. Dan Jing Wu won de eerste Jong KNCV-Spotlightprijs, een nieuwe prijs voor de PhD-onderzoeker met de beste pitch over zijn/haar onderzoek.

Eye-openers

Bijzonder trots ben ik op ons podium eye-openers.nl, waar jonge wetenschappers in één minuut uitleggen wat hun bezighoudt, wat ze daarin fascineert en waar ze naar op zoek zijn. Met bijna veertig korte video’s krijgt het platform vlees op de botten. Met onze goed gevulde prijzenkast en online podia maken we chemie en chemici zichtbaar.

Helaas moesten we in 2020 ook afscheid nemen van enkele gerespecteerde leden die zich tijdens hun lidmaatschap verdienstelijk maakten voor de chemie. In het bijzonder noem ik prof. dr. Huib Ovaa, die op 19 mei op 46-jarige leeftijd overleed. Huib was in 2004 een van de eerste chemisch biologen in Nederland en is als winnaar van de Gouden Medaille in 2011 een van de chemische helden van de KNCV.

Een vooruitblik naar 2021 laat mooie plannen zien. Zo zal in de loop van volgend jaar een totaal vernieuwd C2W verschijnen. Eerder dit jaar hebben we de lezers van ons ledenmagazine vragen voorgelegd die bruikbare inzichten opleverden. Met name de wensen om meer verdieping en duiding enerzijds en een duidelijker KNCV-profiel anderzijds zullen in het nieuwe C2W gestalte krijgen.

Wij hopen u ook in 2021 te mogen blijven verrassen.

Namens het KNCV-bestuur en collega’s van het KNCV-bureau, een warme groet,
Jan-Willem Toering

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!