Verenigingen

Dansen met de natuur

KNCV | donderdag 12 maart 2020

De natuur is ongelooflijk slim. Iets waar we als mensheid beter van kunnen profiteren dan er continu tegenin gaan. Dat is de boodschap van het boek Natuurlijk! Logisch dat onlangs is verschenen. 

Auteurs Alle Bruggink (middelste op de foto), voormalig R&D directeur bij DSM en voormalig hoogleraar industriële organische chemie aan de Radboud Universiteit, en Diederik van der Hoeven (links op de foto), filosoof en wetenschapsjournalist, vertellen over hun boek. Hans Tramper (rechts op de foto), emeritus hoogleraar bij de universiteit van Wagen­ingen, heeft het uitgebreid gerecenseerd.

‘Vroeger hadden we behoorlijk de neiging om ons te verzetten tegen de natuur, maar alles wat we doen wordt teruggekaatst of omzeild. Denk bijvoorbeeld aan antibiotica, CFK’s en de plastic soep’, vertelt Bruggink. ‘De natuur kunnen we beter zien als inspiratiebron voor oplossingen.’ Tramper beaamt dit. ‘Dat is ook de reden dat ik ben overgestapt van de chemie naar biotechnologie, ik gebruik de natuur liever dan dat ik het verbruik. Biotechnologie biedt namelijk allerlei tools om de natuur zogezegd voor ons karretje te spannen en producten te maken vanuit de natuurlijke keten.’

De afgelopen decennia is de chemie al flink vergroend. ‘Begin jaren zeventig werden voor het eerst enzymen ingezet bij chemische processen’ licht Bruggink toe over het begin van de Biobased Economy. ‘Mensen begonnen zich af te vragen waar grondstoffen allemaal vandaan komen, door die vraag initieerde de industrie nieuwe duurzamere methodes.’ Van der Hoeven herkent deze omslag. ‘Toen ik in 1966 de chemie uitging, draaide het in de industrie vrijwel alleen om winst. Zo’n dertig à veertig jaar later kwam ik opnieuw in aanraking met de chemie en was er veel meer aandacht voor veiligheid en impact op het milieu.’

De auteurs zijn er van overtuigd dat we de natuur nóg meer kunnen omarmen. Zo lichten ze het verschil tussen reductionisme en holisme toe. Waarbij reductionisme materialen vereenvoudigt in kleinere bouwsteentjes (zoals olie kraken voor diverse brandstoffen), behoudt holisme de complexiteit van een materiaal (zoals koks een maaltijd bereiden met verschillende ingrediënten). Holistisch denken is een belangrijke stap naar een duurzame samenleving. We moeten kijken naar het geheel en in harmonie meebewegen en dansen met de natuur.

Het boek behandelt in zeven thema’s vele voorbeelden van hoe intelligent de natuur precies is. Of de mensheid dit vernuft ooit kan evenaren? Dat is een vraag waar de auteurs het antwoord ook niet op weten.

Hanneke Reinders
Het boek is te bestellen via www.biobasedpress.eu
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!