Verenigingen

‘De KNCV zit in de lift’

KNCV | donderdag 6 juni 2019

‘De KNCV heeft de afgelopen jaren veel goodwill teruggewonnen.’ Dat zegt Floris Rutjes, voorzitter van de KNCV. Op 18 juni neemt Jeroen Cornelissen de voorzittershamer van hem over. Rutjes werd in 2016 benoemd. Hoe kijkt hij terug op zijn voorzitterschap?

‘Het KNCV-voorzitterschap heb ik als heel inspirerend ervaren en ik kijk er met een goed gevoel op terug. Ik heb op een prettige manier samengewerkt met het bestuur en vooral met Jan-Willem Toering. Tijdens zo’n periode komt een hoop op je pad, en we hebben ook zelf allerlei ideeën over wat we willen aanpakken. Daar denken we goed over na en vervolgens gebeurt er ook daadwerkelijk iets mee doordat de medewerkers van het KNCV-Bureau de schouders eronder zetten. We horen regelmatig geluiden uit het veld dat we goed bezig zijn. Dat allemaal geeft mij echt energie.’

‘De rol van de KNCV blijft toch met name gericht op mensen met eenzelfde interesse verbinden en jonge chemici helpen om hun carrière te starten. De afgelopen jaren hebben we vooral ingezet om de chemie en chemici zichtbaarder te maken. Dit heeft geleid tot nieuwe initiatieven, zoals de Avond van de Chemie, het Chemie Media Centrum en Eye-openers. Ons onlinepodium Eye-openers krijgt veel waardering, zowel van de onderzoekers in de filmpjes als van de kijkers.’

Internationaal

‘Ook internationaal zijn we actief en zijn we ons meer gaan profileren. Een van de ambities was om een groot congres te organiseren. Zo hadden we een gooi gedaan naar het organiseren van de conferentie van de European Chemical Society (EuChemS) die om het jaar wordt gehouden. Dat bid was helaas niet succesvol. Maar dat heeft ons er wel toe aangezet om een volgende poging te doen en het IUPAC World Chemistry Congress 2023 binnen te halen. We wisten toen dat we ons veel beter moesten voorbereiden en lobbyen richting de mensen die uiteindelijk de keuze maken. We kwamen veel beter beslagen ten ijs. De EuChemS-conferentie was achteraf vooral een mooie generale waarvan we een hoop hebben geleerd. Het winnen van het bid van IUPAC 2023 was een fantastische ervaring en na mijn bestuursperiode zal ik zeker betrokken blijven in het organiserend comité.’

‘Daarnaast zijn we überhaupt veel zichtbaarder binnen de EuChemS. Zo zijn we met een hele delegatie naar Israël geweest voor een bilaterale bijeenkomst met de Israel Chemical Society en organiseren we gezamenlijk met onze zusterverenigingen, de Duitse GDCh en de Belgische KVCV, het Wissenschaftsforum in september in Aken. Ook hebben we Nederlandse vertegenwoordigers in internationale commissies, zoals die voor de Europese Chemie Gouden Medaille. Hierdoor wordt onze rol een stuk sterker en hopen we meer zichtbaarheid te creëren voor de Nederlandse chemici.’

Krachtenveld in Nederland

‘In Nederland zelf is het ook belangrijk om de KNCV goed te positioneren in het soms ingewikkelde krachtenveld. De afgelopen twee jaar is er binnen NWO veel veranderd. Sinds kort bestaat het domein Exacte- en Natuurweten­schappen (ENW), waarbij de discipline Chemie veel minder zichtbaar is en adviserende werkgemeenschappen thematisch zijn georganiseerd. Die thematische insteek is op zich goed, want onderzoek wordt steeds meer multidisciplinair. Daarnaast blijven echter ook de chemische disciplines relevant, en daar ligt voor de KNCV een uitgelezen kans om met de secties een belangrijke rol te spelen.’

‘Binnen die secties zelf ligt zeker nog een grote uitdaging, hier zou ik graag meer ordening in zien. De mate van activiteit verschilt erg per sectie en we kunnen ons nóg beter positioneren als we meer gezamenlijk optrekken. Zo kunnen we een sterker beeld naar buiten uitdragen, maar dat is iets waar ook haken en ogen aan zitten. Er zijn bepaalde routines die je niet zomaar doorbreekt en dat kost tijd en geduld.’

‘Door al dit soort langetermijnprocessen heb ik bewust de keuze gemaakt om niet slechts één jaar voorzitter te zijn. Om het krachtenveld goed te kunnen begrijpen en dingen te bereiken, heb je meer tijd nodig. Bovendien blijf ik nog zo’n twee jaar actief in het bestuur als past-president, dit om voor een goede overdracht te zorgen en een stukje continuïteit te waarborgen.’

Nationaal Chemisch Erfgoed

‘Een van de mooiste momenten, waar de Chemie Historische Groep ook veel credit voor krijgt, is dat we zijn begonnen om Nationaal Chemisch Erfgoed op de kaart te zetten. Daarvoor was enorm veel sympathie. Toen ik een bericht hierover deelde op LinkedIn, leverde dat de meeste views en likes op tot nu toe, zelfs nog meer dan het binnenhalen van IUPAC 2023. Ons streven is elk jaar een nieuw Nationaal Chemisch Erfgoed te benoemen, dat is ook een rol die goed bij de KNCV past. Ik had overigens nog wel even de robuustheid van het stemsysteem getest door zelf een keer of dertig te stemmen op Oss, waar Organon begonnen is. Maar dat werd haarfijn doorzien en uiteindelijk stond Teylers Museum met stip bovenaan.’

‘Als tip, of eigenlijk meer als aandachtspunt, wil ik aan mijn opvolger meegeven dat we als KNCV erg in de lift zitten en dat het zaak is die lijn vast te houden. Daarnaast moeten we creatief blijven nadenken over nieuwe ideeën. Door zichtbaar te zijn en interessante dingen te organiseren, blijven mensen betrokken. Ik denk dat we de afgelopen jaren veel goodwill hebben teruggewonnen.’

Hanneke Reinders

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!