Verenigingen

De maatschappelijke kant van biotechnologie

NBV | maandag 28 november 2016

Virgil Rerimassie van de werkgroep Maatschappelijke aspecten van de biotechnologie vertelt over zijn werk. Rerimassie maakt deel uit van een van de acht werkgroepen van de NBV.

Virgil heeft een achtergrond in Staats- en Bestuursrecht en in Science & Technology Studies en werkt momenteel als Technology Assessment-onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Zijn werkzaamheden richten zich voornamelijk rondom ethische, maatschappelijke en juridische aspecten van synthetische biologie en het organiseren van debatten hierover. Hiertoe heeft hij ook samengewerkt met de iGEM competitie en dit zal hij blijven doen in de toekomst.

Meer bewustzijn

Sinds de ontdekking van het DNA molecuul door Watson en Crick zijn we getuige van een flink aantal belangrijke doorbraken in de biotechnologie, dat bijvoorbeeld bijdraagt aan gezondheid en duurzaamheid. Aan de andere kant stuiten deze ontwikkelingen van tijd tot tijd ook op maatschappelijk verzet. Ook in de 21e eeuw ontwikkelt de biotechnologie zich in een enorm tempo en als gevolg daarvan ook het publieke debat. De laatste jaren hebben we een verhoogd bewustzijn onder beleidsmakers en wetenschappers opgemerkt, over het belang om de maatschappelijke aspecten van een technologie in een beginstadium al duidelijk te communiceren, en te luisteren naar de geluiden van de buitenwereld. De werkgroep Maatschappelijke aspecten van de biotechnologie juicht deze ontwikkeling toe en beoogt hieraan bij te dragen door middel van dialoog en communicatie. Om deze discussie te ondersteunen organiseert de werkgroep onder andere jaarlijks een sessie tijdens de Nederlandse Biotechnologie Conferentie (NBC).

Zorgen

Virgil licht toe: ‘Biotechnologische toepassingen zijn veel in het nieuws. Hierbij komen vaak een aantal zaken kijken. Allereerst laat het zien wat we momenteel allemaal al kunnen, wat een groot enthousiasme met zich meebrengt vanuit de wetenschappers en de samenleving, maar tegelijkertijd zijn er ook veel zorgen. Deze zorgen hebben betrekking op veiligheid, maar vooral ook op sentimenten rondom ‘onnatuurlijkheid’ en ‘maakbaarheid’. Dit soort waarden zijn moeilijk onder woorden te brengen, maar spelen wel een fundamentele rol in de maatschappelijke beoordeling van biotechnologie'.

Gekloonde hond

'Met deze waarden is het nog lastiger om tot een goede, eenduidige oplossing te komen dan bij bijvoorbeeld veiligheid. De hond die recent gekloond werd voor het programma van BNN is hier een voorbeeld van, maar ook onderwerpen die in het verleden aandacht hebben gehad van de werkgroep, zoals: gene drives, biosecurity en synthetische biologie.’ Hij vervolgt: ‘Door deze belangrijke maatschappelijke rol van biotechnologie in de maatschappij, is biotechnologie ook te belangrijk om enkel aan de biotechnologen over te laten. Volgens mij vinden biotechnologen dat zelf ook. De laatste tijd zie ik veel bereidheid om zorgen serieus te nemen en het gesprek aan te gaan.’ 

Versterking

De werkgroep is momenteel op zoek naar versterking. Interesse? Neem contact op met Virgil Rerimassie: v.rerimassie@rathenau.nl.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!