Verenigingen

Denken in mogelijkheden

KNCV | donderdag 3 december 2020

In gesprek met Hans Blom (foto links) en Carel Wreesmann (foto rechts) van de Chemie & Maatschappij Groep.

Discussiëren over een thema, waar je niet zoveel vanaf weet, is best lastig. Toch maken politici en beleidsmakers dagelijks keuzes over chemische onderwerpen waar ze de details niet volledig van kennen. Dat is waar de Chemie & Maatschappij Groep (CMG) van de KNCV denkt een bijdrage te kunnen leveren. Hans Blom en Carel Wreesmann, bestuursleden van de CMG, vertellen over hun ­visie.

‘De CMG is in 1994 opgericht door met name managers van chemische bedrijven’, vertelt Blom. ‘Zij hadden een invloedrijk netwerk en zetten actuele onderwerpen op de agenda. Tegenwoordig fungeert de CMG steeds meer als denktank.’ Wreesmann vult aan: ‘We willen de stem van de chemie meer laten horen in de samenleving. Bovendien moeten we chemie begrijpelijk en bespreekbaar maken voor iedereen.’

Maatschappelijke issues

Bij veel maatschappelijke issues speelt chemie een rol. ‘Neem bijvoorbeeld geneesmiddelen. Als het patent verlopen is, verschuift de productie vaak naar India of China en daalt de prijs. Maar dat leidt tot problemen met leveringszekerheid en kwaliteit’, zegt Wreesmann. ‘Er worden nu allerlei mogelijkheden onderzocht, zoals de geneesmiddelenproductie terughalen naar Europa. Het is aan ons, creatieve chemici, om met zinvolle ideeën te komen.’

Blom noemt een ander voor­beeld: ‘Bij de bewerking van graniet komt het zeer fijne granuliet vrij. Dit wordt met polymeren neergeslagen en opgeslagen in diepe plassen. De potentiële gevaren van dit granuliet met polyacrylamide zijn onder de gegeven omstandigheden zeer gering. Onwetendheid en incorrecte risicoanalyses leverden echter flinke politieke discussies op en zorgden voor onrust bij lokale bevolking.’

Begripsvorming

De CMG wil helpen bij meningsvorming in de media en besluitvorming van lokale overheden. ‘Dit kan door meer kennisuitwisseling en door de toegevoegde waarde van chemie beter te belichten. Hier zijn we deels nog zoekende in, maar het zou helpen bij de juiste begripsvorming.’ De CMG wil dan ook graag meedenken over oplossingen, in plaats van alleen problemen aan te kaarten.

Een manier om dit te doen, is kennis en ideeën uitwisselen in task groups. ‘Daarin gaan kleine groepjes inhoudelijk werken aan een thema, zo hebben we al een groep over vervuiling door de plastic soep’, licht Blom toe. ‘En we kunnen meer van dit soort groepen oprichten, ofwel als broedplaats voor nieuwe initiatieven, ofwel als specifieke ‘kennishubs’. Wreesmann besluit: ‘We nodigen KNCV-­leden van harte uit om mee te praten en zelf thema’s aan te kaarten.’

Hanneke Reinders

Kijk voor meer informatie op cmg.kncv.nl en LinkedIn-groep ‘Chemie & Maatschappij Groep’ (cmg.kncv.nl/linkedin). Neem contact op met de CMG via cmg@kncv.nl.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!