Verenigingen

Een analytische blik

KNCV | donderdag 29 oktober 2020

Eén van de oudste KNCV-secties is de Sectie Analytische Chemie (SAC), die al in 1925 werd opgericht. Wij spraken Frans Maris en Ben de Rooij uit het bestuur over de stand van zaken.

Ben de Rooij (BdR): ‘De SAC bestaat uit een verzameling van tien groepen met een eigen expertise in analytische technieken, zoals scheidingstechnieken of infraroodtechnieken. Deze groepen organiseren eigen bijeenkomsten die het sectiebestuur ondersteunt.

Daarnaast organiseert het sectiebestuur jaarlijks een overkoepelend evenement, genaamd The Analytical Challenge (TAC, red), op een onderwijsinstelling om de verbinding tussen de groepen te vergroten en nieuwe leden te verwelkomen. Ook onderscheiden wij tijdens de TAC talent in het werkveld met de tweejaarlijks I.M. Kolthoffprijs voor het beste proefschrift en de jaarlijkse Van Deemterprijs voor de beste masterscriptie.’

Frans Maris (FM): ‘Sinds de coronacrisis zijn de evenementen van de werkgroepen uiteraard flink afgenomen, aangezien elkaar ontmoeten en samenkomen een belangrijke component is. De TAC is het eerste evenement vanuit de SAC dat de virtuele route bewandelt en volgend jaar volgt EuroAnalysis in een hybride vorm.’

Wat kunnen geïnteresseerden verwachten van een digitale TAC?

BdR: ‘Om de continuïteit te waarborgen organiseren wij in de ochtend van 12 november een aangepaste digitale TAC met een enorm leuk en actueel programma onder het thema ‘Lab-to-the-sample’. Daarbij breng je het laboratorium naar het monster in plaats van andersom. Het programma bestaat uit de uitreiking van de Van Deemterprijs en een drietal sprekers, namelijk: Joost van Pelt van het UMCG, Ruben Kranenburg van het Forensisch Laboratorium Amsterdam en Vincent Laban van SpecTRAX. Van Pelt vertelt over point of care analysis, Kranenburg over meten op een plaats delict en Laban over de ontwikkeling van een nieuwe, snelle techniek voor COVID-testen. Deelname aan TAC is kosteloos en meer informatie is te vinden op ww.sac.kncv.nl.’

En hoe zit het met EuroAnalysis2021?

FM: ‘In 2021 organiseren wij EuroAnalysis2021 samen met COAST. Dat is een tweejaarlijks Europees congres over chemische analyses. Wij richten ons op ‘Societal challenges, analytical solutions’. Hoe kunnen we oplossingen bieden voor uitdagingen in de maatschappij rondom voedsel, veiligheid en gezondheid. De kracht zit hem in de combinatie van analytische technieken, met overkoepelende thema’s zoals ‘Lab-to-the-sample’, ‘Revolution in resolution’ en ‘Analysis of intact systems’.

COVID-19 heeft een enorme impact op de organisatie gehad, waardoor we iedere stap opnieuw onder de loep moesten nemen. Oorspronkelijk zou het een live evenement zijn, maar het gaat nu hybride plaatsvinden vanuit Nijmegen. Meer informatie is te vinden op www.euroanalysis2021.nl. De registratie opent vanaf 1 januari 2021.’

Frank Sekeris

Deelname aan TAC is gratis. Kijk voor meer informatie over de onlineevenementen op sac.kncv.nl en www.euroanalysis2021.nl.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!