Verenigingen

Een buitenlandervaring om niet snel te vergeten

KNCV | vrijdag 9 oktober 2020

Steeds meer internationale studenten komen naar Nederland voor (een deel van) hun studie. Welke impact heeft het coronavirus (gehad) op hen?

Zo’n 80.000 studenten per jaar, ingeschreven bij een Nederlandse hogeschool of universiteit, komen uit het buitenland. Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor die studenten? ‘Twee Braziliaanse studenten waren amper drie weken bezig met hun stage bij ons op school toen de lockdown van kracht ging’, vertelt Rudy Folkersma, lector duurzame kunststoffen bij NHL Stenden Hogeschool. ‘Het was uiteindelijk hun eigen keuze om te blijven. Hun opdracht hebben we aangepast richting een literatuuronderzoek. En we hebben via een whatsappgroep veel contact gehouden over allerlei zaken.’

Ook Gloria Schildwacht, coördinator studentenuitwisseling bij de faculty of science van de Universiteit Leiden, moest inspelen op de situatie. ‘Onder de omstandigheden verliep het eigenlijk heel goed. We hebben zo snel mogelijk al onze uitwisselingsstudenten gecontacteerd en geadviseerd terug te keren naar hun thuisland, de meesten deden dit inderdaad. Een klein deel bleef in het uitwisselingsland, afhankelijk van hun situatie.’

Voorrang in het lab

Voor de buitenlandse studenten in Nederland is veel gedaan. ‘We hadden een speciaal onlineplatform opgezet voor internationale studenten voor overleg en updates, zo hadden we regelmatig contact met ze. Toen de labs weer open mochten, hebben we internationale studenten voorrang gegeven om toch ook wat praktisch werk te kunnen doen,’ vertelt Folkersma, ‘de meeste studenten gaven aan een leuke tijd in Nederland te hebben gehad ondanks de lockdown. Een van de Braziliaanse studenten vond het zelfs jammer weer terug te moeten.’

Ook Schildwacht en collega’s hebben er alles aan gedaan om de studenten in Nederland hulp te bieden. ‘We hebben op onze faculteit een speciale tweewekelijkse nieuwsbrief samengesteld, met onder meer tips om mentaal en fysiek gezond te blijven. Daarnaast organiseerden we diverse online-evenementen, zoals Q&A-sessies, hiervoor was veel animo.’

Uitstel

Dit studiejaar ziet het er behoorlijk anders uit, de meeste geplande uitwisselingen worden uitgesteld. De Universiteit Leiden maakt voor enkele studenten een uitzondering, afhankelijk van de situatie en motivatie kunnen ze dit studiejaar een stage komen volgen. ‘In het najaar beslissen we over fysieke uitwisselingen in het tweede semester. Wellicht dat we dan meer per land bekijken wat mogelijk is’, zegt Schildwacht. Folkersma ziet ook mogelijkheden om Braziliaanse studenten vanuit het jaarlijkse uitwisselingsprogramma te ontvangen, uiteraard met de nodige maatregelen. ‘Met een verplichte quarantaine na aankomst kunnen zij op zich gewoon aan de slag bij ons op school.’

Hanneke Reinders
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!