Verenigingen

Eerste masterstudie chemical sciences in Suriname

KNCV | vrijdag 9 oktober 2020

Vanaf dit studiejaar kunnen studenten in Suriname een masterstudie chemical sciences volgen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De nieuwe masterstudie chemical sciences van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is opgezet door Victorine Pinas van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR). De KU Leuven en de Universiteit van Amsterdam ondersteunen het initiatief. De eerste lichting van zeventien studenten is afgelopen augustus gestart met de driejarige parttime-opleiding na vorig jaar met succes een premastertraject te hebben afgelegd.

Surinaamse vereniging

Het masterprogramma bestaat uit theorie, practica, stages en werkopdrachten. Ook Nederlandse en Belgische onderzoekers die stage willen lopen in Suriname zijn welkom. ‘Wij kunnen nu onze eigen mensen opleiden tot experts om bijvoorbeeld stoffen- en bodemonderzoek te verrichten. De olie- en gasindustrie is voor Suriname heel belangrijk. Onze studenten zijn theoretisch en praktisch direct inzetbaar en weten hoe ze met alle apparatuur moeten omgaan’, zegt Victorine Pinas, die tevens opleidingscoördinator is. ‘Op termijn zouden we ook graag een Surinaamse Chemische Vereniging willen opzetten’.

De KNCV en de KVCV ondersteunen dit plan van harte. Totdat de oprichting een feit is, verwelkomt de KNCV de Surinaamse chemici als Surinaamse Chemische Kring en kunnen zij gebruikmaken van de faciliteiten van de KNCV zoals webinars, eye-openers, nieuwsbrieven en C2W.

Kijk voor meer informatie op de website van de KNCV.

Het Institute for Graduate Studies and Research in Suriname, onderdeel van de Anton de Kom Universiteit.

 
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!