Verenigingen

Empowering women in chemistry

KVCV | vrijdag 12 april 2019

Wereldwijde happening ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van IUPAC.

Vrouwen maken minstens de helft van de wereldbevolking uit. In België zijn ruim de helft van de nieuwe gediplomeerden in de chemie van het vrouwelijk geslacht. Het is dan ook niet onterecht dat ze ambiëren om de helft van alle functies in de chemiesector te bekleden.

De International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) richtte op 12 februari 2019 wereldwijd een speciale happening in: ‘Empowe­ring women in chemistry’. Het startte met een breakfast meeting in Nieuw-Zeeland en rolde als een golf met de opkomende zon mee over Australië, Azië, Europa, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika om ten slotte te eindigen in Hawaï.

Ervaringen

In België werd de happening ingericht op de Solvay Cam­pus in Neder-Over-Heembeek. Het was een samenwerking van het Nationaal Comité voor zuivere en toegepaste Schei­kunde van de Koninklijke Academie met Solvay, die ook als genereuze sponsor optrad. Er kwamen meer dan honderd vrouwelijke deelnemers opdagen (ook een dozijn mannen waren van harte welkom). Sprekers en toehoorders kwamen uit de academische wereld, de industrie en de overheid, zowel uit het Neder­landstalige als het Franstalige deel van België.

De vergadering startte op passende wijze met een welkomstvideo van Ilham Kadri, vrouw, moeder, chemicus en, sinds 1 maart, de nieuwe ceo van Solvay. De eerste vrouwelijke ceo in de geschiedenis van deze bijna tweehonderd jaar oude wereldwijd actieve Belgische chemiereus.

Vier keynote-sprekers vertelden over hun ervaringen tijdens hun loopbaan, de uitdagingen die ze moesten overwinnen en de aanbevelingen die zij wilden meegeven. Het team bestond uit Isabel Van Driessche, decaan Facul­teit Wetenschappen UGent, An Nuyttens, Solvay, Muriel Moser, decaan Faculteit Wetenschappen ULB en last but not least Sarah Tailly, jonge onderzoeker bij Galapagos.

Discussiegroepen

Na de inleidende ‘uit het leven gegrepen’ verhalen werd het tweede deel van het programma ingezet met drie discussiegroepen van ieder een vijftigtal deelnemers. Annemie Bogaerts, UAntwerpen samen met Francine Delplanque, Solvay, en Carmela Aprile, UNamur leidden het thema ‘How to combine career and family’. Tatjana Parac-Vogt, KU Leuven, samen met Christiane Malcorps, Solvay en Anne De Wit, ULB, ontwikkelden ideeën rond ‘The importance of role models and mentors for women in science’.

Het thema ‘The role of chemistry in the development of our society’ werd uitgesponnen door Sophie Hermans, UCL, Karin Vercauteren, Agfa en Michèle Huart, Solvay. Een panel over ‘Added value of gender diversity’ mocht rekenen op de extra deelname van twee mannen: Frank Beckx van essenscia en Patrick Maestro van Solvay. Tot slot van deze voormiddag werd nog een lichte lunch aangeboden, waarbij de aanwezigen gelegenheid hadden om na te kaarten, bij te praten en te netwerken.

prof. em. Rita Cornelis, ondervoorzitter Nationaal Comité voor zuivere en toegepaste Scheikunde

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!