Verenigingen

Eye-openers: Honorary edition met Daniel Nocera

| maandag 9 december 2019

Naast de reguliere Eye-openers, waarin wetenschappers in één minuut over hun overzoek vertellen, introduceert de KNCV Eye-openers: Honorary Edition. Hierin komen gerenommeerde wetenschappers van over de hele wereld aan het woord. Met deze maand: Daniel Nocera, Professor of Energy aan de universiteit van Harvard.

Het is een heilige graal in de chemie: energie maken met enkel zonlicht als energiebron. Wat planten al millennia achteloos voor elkaar krijgen, proberen onderzoekers van over de hele wereld met veel moeite na te bootsen. Nocera is onder hen een bekend gezicht door de ontwikkeling van het eerste kunstmatige plantenblad in 2011.

Het blad was ongeveer zo groot als een speelkaart en kon water omzetten in zuurstof en waterstof. Een veelbelovende ontdekking: het werd zelfs door Time Magazine genoemd in de top 50 belangrijkste ontdekkingen van 2011. Door onder andere het gebruik van een kobaltkatalysator op een van de elektroden bleek het echter toch te duur om dit project op industriële schaal te produceren.

In samenwerking met Pamela Silver, Professor of Biochemistry and Systems Biology en postdoc Kelsey Sakimoto aan Harvard, ging Nocera op zoek naar een andere toepassing die zij vonden in de voedselvoorziening: ook brandstof, maar dan voor het menselijk lichaam. Met een groeiende wereldbevolking is er steeds meer eten nodig en daarmee ook meer kunstmest.

De onderzoekers kwamen met een oplossing gebaseerd op het eerder ontwikkelde kunstmatige blad. Dat blad combineren ze met een genetisch aangepaste bacteriesoort, de Xanthobacter autotrophicus, die het door het blad geproduceerde waterstofgas opneemt. In combinatie met stikstof uit de atmosfeer produceren de bacteriën ammoniak, wat als kunstmest wordt gebruikt. Een van de grote voordelen van deze methode is dat het NH3 direct door het blad wordt geproduceerd. Er zijn dus geen fabrieken of infrastructuur ter plaatse nodig. Dat is een groot voordeel: de groei in wereldbevolking speelt voornamelijk in ontwikkelingslanden, waar de faciliteiten om kunstmest te maken niet aanwezig zijn. Met het kunstmatige blad van Nocera kan er zo worden bijgedragen aan een oplossing van het voedseltekort daar.

Iedere maand komt een nieuwe topwetenschapper aan het woord voor Eye-openers: Honorary Edition. Na professor Daniel Nocera staan onder andere Zhenan Bao en Krzysztof Matyjaszewski op de planning. De speciale editie wordt afgewisseld met de originele serie van Eye-openers zoals we die kennen en die ook eens per maand zal verschijnen. Beide series zijn te vinden op www.eye-openers.nl.

Jenny Hasenack
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!