Verenigingen

Finalisten Golden Master Award

KNCV | donderdag 13 augustus 2020

Nog drie kandidaten dingen mee naar de Golden Master Award 2020, de prijs voor de beste wo-scriptie. Op 8 oktober tijdens de digitale Avond van de Chemie presenteren we de winnaar.

Thijs Hazenberg,
Universiteit Eindhoven

‘Tijdens mijn afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar de opwekking van energie door metaalverbranding’, vertelt Thijs. ‘Als je metaalpoeder verbrandt, ontstaat er roest waarbij veel energie vrijkomt. Met (groene) stroom kun je de roest verwijderen en het poeder hergebruiken.’ Aangezien er geen CO2 vrijkomt, ontstaat zo een duurzame cyclus.

‘Ik heb de beweging van de vlam door het poeder onderzocht. De vlamsnelheid en de hoeveelheid metaalpoeder zijn bepalend voor een efficiënt proces.’ Door de hoge energiedichtheid leent dit concept zich goed voor energieopslag om fluctuaties in de opbrengst uit wind- en zonne-energie op te vangen. ‘Het sprak me aan omdat het vakgebied relatief nieuw is, er waren veel vragen om een antwoord op te vinden.’ Thijs onderzoekt als promovendus nog steeds verbranding.

Bram Kappé,
Universiteit Utrecht

‘In mijn onderzoek stond de binding tussen stikstof en boor centraal’, vertelt Bram. ‘Die dubbele binding is interessant omdat de elektronen ongelijk verdeeld zijn, bovendien is weinig bekend over de interactie met metalen.’ Hij heeft een ligand ontworpen met middenin een N=B-binding. ‘Die bleek inderdaad te kunnen binden aan nikkel, hiervan heb ik de reactiviteit onderzocht. Ook bleek het metaal-complex in staat om stikstof uit de atmosfeer te binden én waterstof te activeren. Dat waren onverwachte resultaten.’

Grappig genoeg had Bram een relevant vak over coördinatiechemie nog niet gevolgd voor zijn stage begon, ‘We probeerden eerst de binding te synthetiseren in het complex, wat me maar ingewikkeld leek. Ik suggereerde om de binding eerder tijdens de ligandsynthese in te bouwen, dat bleek zeker zinvol.’

Errikos Kounalis,
Universiteit Utrecht

‘Ik heb onderzoek gedaan naar het combineren van metaal-ligand- en metaal-metaal-interactie’ vertelt Errikos. ‘Ik heb een nieuw ligand gesynthetiseerd dat twee koperatomen vlak bij elkaar bindt en heb gekeken of het dubbel gedeprotoneerde complex daarvan waterstofgas kan splitsen.’ Daarbij zag hij dat het gas werd gesplitst over ligand en metaal. Hierbij ontstond een koper-hydride dimeer met de kern in een soort vlindervorm.

‘Die vorm is nog niet eerder gevonden met koper en waterstof. Interessant is dat de mononucleaire analoog, met één in plaats van twee koperatomen, waterstofgas níet kan splitsen. Je hebt schijnbaar echt de metaal-metaal-coöperatie nodig voor die reactie.’ Errikos heeft veel geleerd tijdens zijn stage. ‘Niet alleen op chemisch gebied, maar ook softskills en het schrijven van een paper kwamen aan de orde.’

Hanneke Reinders
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!