Verenigingen

Geef een gastles chemie

C3 | donderdag 27 juni 2019

C3 helpt de nieuwsgierigheid van basisschoolleerlingen te prikkelen.

Voor leerlingen in het basisonderwijs is het fantastisch als iemand met passie over zijn beroep komt vertellen en ze die persoon álles kunnen vragen. Als verrijking en welkome aanvulling op de reguliere lessen, vragen scholen daarom vaak of professionals een gastles komen geven over hun werk. Met de nieuwe digibordlessen en bijbehorende labkaarten van c3.nl/ontdekchemie geef je in een handomdraai een superleuke en leerzame les over chemie.

Talentontwikkeling

Wanneer wist jij wat je wilde worden? De eigen capaciteiten herkennen, is iets waar sommige mensen een leven lang over doen. Kinderen die in het basisonderwijs kennismaken met de wereld van chemie en life sciences, krijgen tijdig de kans om hun eigen talent hierin te ontdekken. Geef daarom een gastles en prikkel hun nieuwsgierigheid. Het is de motor achter talentontwikkeling. Bekijk de handige digibordlessen van c3 en bestel de superleuke materialen voor de leerlingen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meld je vervolgens bij de leerkracht van je (klein)kind, buurmeisje of neefje en investeer in de toekomst door jouw kennis te delen.


Tips voor een topgastles

• Ga naar c3.nl/ontdekchemie en bedenk welke digibordles je wilt doen in de klas.
• Probeer de proeven eerst thuis uit.
• Maak goede afspraken met de leerkracht over het begintijdstip en de duur van je les.
• Vraag wat je van de leerlingen kunt verwachten. Er zijn grote verschillen tussen de afzonderlijke basisschoolgroepen en binnen de groepen zelf. Hebben de leerlingen al eens een proefje gedaan?
• Regel met de leerkracht dat de leerlingen naambordjes voor zich op tafel hebben. Dan kun je ze bij hun naam aanspreken.
• Reserveer tijd tijdens en aan het einde van de les voor het stellen van vragen.
• Realiseer je dat een gastles te weinig is om de leerlingen een chemisch begrip of verschijnsel te leren. Het doel is een kennismaking met deze wereld in het kader van talentontwikkeling én de leerlingen laten ervaren dat chemie leuk is en belangrijk in het dagelijks leven!


Over c3

C3 vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren een kans krijgen om hun talenten in de chemie te ontdekken, zodat ze tijdens hun schoolperiode weloverwogen keuzes kunnen maken. C3 organiseert daarvoor een samenhangend pakket aan activiteiten en materialen. In het basisonderwijs gaat het daarbij om de beleving van chemie. De activiteiten op het voortgezet onderwijs laten jongeren kennismaken met vervolgstudies en beroepen.

www.c3.nl

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!