Verenigingen

Geslaagd Carbon Café

KNCV | vrijdag 16 augustus 2019

Bruisende discussie over opslag en utilisatie van CO2.

Op 24 april vond in Utrecht het Carbon Café plaats, een discussieavond georganiseerd door de Chemie en Maat­schappij Groep (CMG) en Jong KNCV over de Carbon Capture and Storage (CCS) en Utilization (CCU). Sprekers waren Earl Goetheer (TNO/TU Delft), Michèlle Prins (Natuur & Milieu), Krijn de Jong (Universiteit Utrecht) en Gerdi Breembroek (Rijksdienst voor Ondernemend Neder­land, RVO).

Alle opties nodig

Goetheer gaf aan dat CCS een lelijk eendje is, maar dat alle opties nodig zijn en dat er vergevorderde plannen zijn voor CCS op de Noordzee. Hij lichtte verder in een aantal voorbeelden de chemie achter CCS en CCU toe en liet zien dat CO2 opbergen in lege gasvelden onder de Noordzee (CCS) een kwart extra energie kost, terwijl CO2 omzetten naar een bruikbare grondstof als nadeel heeft dat er uiteindelijk toch CO2-emissie plaatsvindt.

Prins heeft meegewerkt aan de industrietafel van het klimaat­akkoord en beschrijft dat CCS de echte duurzame transitie in de weg kan zitten. De industrie omarmt subsidies voor bestaande technologieën en is huiverig voor investeringen in nieuwe chemische installaties. De Jong stelde dat minder vliegen en meer elektrisch auto­rijden prima opties zijn, maar dat een gedeelte van de zware industrie nodig blijft in 2030.

Publiek debat

Tot slot roepen alle drie de sprekers jonge chemici op om te werken aan duurzame innovatie, zoals nieuwe circulaire materialen, koolstofutilisatie
of waterstofproductie. Boven­dien kunnen chemici zich ook politiek organiseren over indus­triële zaken, zoals CCS of CO2-beprijzing. Het gaat uit­einde­lijk om de toekomst van iedereen, dus draag inhoudelijk bij aan het publieke debat. De CMG en Jong KNCV werken momenteel aan een rapportage over CCS/U.

Met dank aan de organisatoren van Jong KNCV: Fons Jansen en Kimberley Barentsen.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!