Verenigingen

H.G.K. Westenbrinkprijs 2016-2017

NVBMB | maandag 27 november 2017

Lotteke Swier schreef het beste biochemische proefschrift van het jaar.

Tijdens het najaarscongres van de NVBMB is de H.G.K. Westenbrinkprijs 2016-2017 uitgereikt aan Lotteke Swier voor haar proefschrift On the transport mechanism of energy-coupling factor transporters (promotors: Dirk Slotboom en Berend Poolman, RUG).

Swiers proefschrift omhelst een zeer veelzijdige studie naar het werkingsmechanisme van de ECF-transporters, die behoren tot de grote familie van ABC-transporters. Zij heeft voor het eerst de kristalstructuren van een membraangebonden ECF-transporter zonder en met een vitaminesubstraat bepaald. Hiermee ontrafelde zij het zeer complexe transportmechanisme. Tevens heeft zij, op basis van de kristalstructuren, een serie gemodificeerde vitamines ontworpen en gesynthetiseerd, die als remstof fungeren, en daarmee mogelijk tot nieuwe antibiotica kunnen leiden.

De jury, onder voorzitterschap van hoogleraar Saskia van der Vies, was onder de indruk van de veelheid aan disciplines die Swier beheerst, zowel de biochemie, organische chemie als structuurbiologie. Ook prezen ze de technische en wetenschappelijke hoge kwaliteit van het onderzoek. Uitreiking van de H.G.K. Westenbrinkprijs vindt ieder jaar plaats door de aan de NVBMB gelieerde Stichting Stimulering Biochemie Nederland, voor het beste proefschrift in de biochemie en moleculaire biologie van het voorgaande academische jaar. 

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!