Verenigingen

Het Carbon Café

KNCV | dinsdag 22 januari 2019

Jong KNCV en de Chemie & Maatschappij Groep houden op 24 april een discussieavond in Utrecht over CO2 afvangen en opslaan.

Met de klimaatconferentie in Polen achter ons en de afronding van het klimaatakkoord in het vooruitzicht, moet er op chemisch vlak nog veel gebeuren om het klimaatdoel van Parijs te halen. Het Inter­gover­nmental Panel on Climate Change (IPCC) geeft bijvoorbeeld aan dat we na 2050 zelf grote hoeveelheden CO2 uit de lucht moeten halen. Hoe gaan we dat doen en welke rol is hierbij voor Nederland weg­gelegd?

Op papier is de duurzame potentie vanuit chemisch oogpunt oneindig. Vanwege het klimaatakkoord zijn er veel rapporten verschenen over elektrificatie van de industrie, waterstofproductie en circulaire chemie met biobased grondstoffen. Maar één oplossing geeft nog veel discussie in Nederland: CO2 afvangen en opslaan of opwerken, ook wel bekend als Carbon Capture Storage (CCS) & Utilisation (CCU).

Duidelijkheid

Jong KNCV en de Chemie & Maatschappij Groep willen tijdens het Carbon Café op 24 april duidelijkheid scheppen over het CCS & CCU-vraagstuk. Welke technieken zijn er allemaal om CO2 af te vangen? Wat is er chemisch en thermodynamisch mogelijk en wat is maatschappelijk betaalbaar? Hoe groot is de noodzaak en het risico van CO2-opslag en welke geochemische processen spelen hier een rol? Hoe ziet een CO2-smart grid eruit en wat zijn de veelbelovende producten van CO2-gebruik? Tijdens dit informele netwerkevenement willen we op deze vragen ingaan met (jonge) chemici, politici, beleidsmakers, ondernemers en belangenbehartigers in duur­-
zaamheid.

De volgende sprekers delen hun kennis en visie:

• Jan Hopmans, directeur CATO, CO2 afvang, transport en opslag
• Krijn de Jong, hoogleraar
inorganic chemistry and catalysis, Universiteit Utrecht
• Earl Goetheer, principal scientist Carbon Capture Storage and Utilisation, TNO

Aanmelden

Het Carbon Café vindt plaats op 24 april van 18.45 tot 22.00 uur in Utrecht. Jong KNCV-leden kunnen zich gratis aanmelden, KNCV leden betalen € 5 en niet-leden € 10. Reserveren kan via cmg.kncv.nl/carboncafe. Daarnaast is het ook mogelijk om actief bij te dragen aan de inhoud van het programma. Interesse? Neem contact op met Fons Janssen, jong@kncv.nl.

Fons Jansen & Kimberly Barentsen

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!