Verenigingen

HTC-leden in de prijzen

KVCV | vrijdag 15 maart 2019

Twee leden van de sectie HTC zijn onlangs genomineerd voor een belangrijke award.

Jubilee Medal

Professor Frederic Lynen van de onderzoeksgroep scheidingswetenschappen, departement organische en macromoleculaire chemie, Universiteit Gent, is genomineerd voor de Jubilee Medal van de Chromatographic Society (Verenigd Koninkrijk).

De prijs werd toegekend voor ‘pioneering work on novel column chemistry, sample prepa­ration and high-end implementation of state-of-the-art instrumentation to address separation problems in both quantitative and qualitative analysis’.

Lynen is voorzitter van de sectie HTC van de KVCV. Sedert 2012 is hij voorzitter of medevoorzitter van het HTC-con­gres; de 16de editie van dat congres gaat door in Het Pand in Gent van 29 tot 31 januari 2020. Hij publiceerde ongeveer 120 artikelen over zijn onderzoek in chromatografische en elektro-gedreven schei­dings­technieken.

Aan de Universiteit Gent doceert Lynen analytische scheidingsmethoden, chromatografie en organische massaspectroscopie alsook chemie & maatschappij en inleidende organische chemie. Frederic Lynen krijgt de Jubilee Medal uitgereikt tijdens het 48ste HPLC-congres in Milaan, 16-20 juni.

Frederic Lynen

Emerging leader

Professor Ken Broeckhoven van de vakgroep chemische ingenieurstechnieken van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), is de winnaar van de 2019 Emerging Leader in Chromatography Award van LCGC. De prijs erkent getalenteerde jonge wetenschappers die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan chromatografische en aanverwante scheidingstechnieken.

Broeckhoven is lid van het organiserend of wetenschappelijk comité van het HTC-congres sedert 2016. Hij publiceerde ruim zestig artikelen over gradiëntchromatografie en optimalisatie van scheidingstechnieken in LC en SFC. Broeckhoven doceert (bio-)chemische ingenieurstechnieken aan de VUB.
Broeckhoven ontvangt de Emerging Leader in Chroma­to­graphy Award op de 70ste Pittcon-conferentie in Philadelphia op 19 maart.

Ken Broeckhoven


Kijk voor meer info op tinyurl.com/Jubilee-Medal en tinyurl.com/lcgc-winnaars.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!