Verenigingen

In de media

KNCV | donderdag 3 december 2020

In deze editie introduceren we een nieuwe rubriek: in de media.

SkinTERM

In het nieuwe trainingsnetwerk SkinTERM gaan twaalf promovendi op zoek naar een nieuwe manier van wondgenezing zonder littekens en contracties. De Europese Unie heeft meer dan € 3 miljoen beschikbaar gesteld om dit doel te bereiken. Het Radboudumc coördineert SkinTERM met dr. ir. Willeke Daamen als coördinator en KNCV-lid dr. Toin van Kuppevelt als vice-coördinator (beide RIMLS, thema reconstructieve en regeneratieve geneeskunde, afdeling biochemie, foto linksboven).

Young Academy of Engineering

De Technische Universiteit Eindhoven Young Academy of Engineering is een netwerk van enthousiaste, ambitieuze en uitmuntende beginnende wetenschappers, ontwerpers en ingenieurs met een brede interesse en kijk op wetenschap en techniek in het algemeen. KNCV-lid dr. Patricia Dankers (foto rechtsboven) richtte dit netwerk op in 2018. Tijdens de ceremonie waar de zeven nieuwe leden van 2020 werden ingewijd, is Dankers geëerd met een speciale zilveren TU/e-medaille voor haar werk voor het opzetten van het netwerk. Dankers was sinds de oprichting de voorzitter; van 2018 tot september 2020.

50 jaar lid

Sinds 2018 ontvangen KNVC-leden die vijftig jaar lid zijn als geschenk een pen met de inscriptie ‘50 jaar lid van de KNCV’. Wie dit jaar deze pen hebben ontvangen, zie je op de volgende pagina. Bovendien is dit jaar emeritus professor Henk Timmerman (foto linksonder) zestig jaar lid van de KNCV, hij is in 2003 benoemd tot erelid van de KNCV. Timmerman is voorzitter geweest van het KNCV-bestuur en hij was secretaris en voorzitter van de toenmalig sectie Farmacochemie (nu sectie Medicinal Chemistry & Chemical Biology).

Bijzonder doctoraat

Eind september ontving dr. Kaj van Vliet zijn PhD-diploma uit handen van KNCV-lid prof. Bas de Bruin van de Universiteit van Amsterdam (foto rechtsonder). Het was een opmerkelijk moment, niet alleen vanwege de huidige pandemie, maar ook omdat hij de eerste student is die aan zijn promotieonderzoek is begonnen op basis van een voorstel opgesteld tijdens de Excellence Master Sustainability: the Molecular Approach van de Holland Research School of Moleculaire chemie (HRSMC).

Molecuul van de Maand

Naar aanleiding van het Molecuul van de Maand oktober plaatsen we een poll op Twitter en LinkedIn met de vraag ‘kan jij eigenlijk een dag zonder cafeïne?’. Grappig genoeg waren de resultaten wisselend op beide platforms. Van de twitteraars (N = 10) kan 30 % prima een dagje zonder, terwijl dit op LinkedIn (N = 57) voor 63 % geldt. 

Kijk voor meer info over het betreffende molecuul van de maand, dichloormethaan,op de website kncv.nl/mvdm.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!