Verenigingen

In Memoriam: Ernst Paardekooper

| donderdag 23 januari 2020

Op 6 november 2019 is KNCV-erelid ir. Ernst Paardekooper (1931-2019) op 88-jarige leeftijd overleden. Hij studeerde Scheikundige Technologie aan de toenmalige Technische Hogeschool Delft en richtte zich in zijn carrière vooral op biotechnologie, levensmiddelentechnologie en voedselveiligheid. 

Paardekooper was zeer actief bij de Bossche Chemische Kring (BCK). Hier werd hij op 27 januari 1966 benoemd tot voorzitter, een rol die hij maar liefst 33 jaar vervulde. Om de drie jaar stemde de jaarvergadering in om de bestuursperiode van de voorzitter te verlengen en dat gebeurde tien keer achter elkaar, tot groot genoegen van de leden van de BCK.

In 1975 en 1976 maakte Paardekoper deel uit van het KNCV-bestuur. Op 15 april 1988, de dag waarop de KNCV haar 85-jarig bestaan vierde, werd hij benoemd tot erelid van de KNCV, wat uiteraard gevierd werd bij de BCK. Het financiële verslag van 1988 vermeldt bij de uitgaven een bedrag van 24,55 gulden voor ‘cadeau Kringvoorzitter wegens benoeming tot KNCV-erelid’. Elf jaar later, op de avond van zijn aftreden als voorzitter van de BCK, vroeg zijn voorganger dr. Luijpen het woord bij de ledenvergadering. Hij stelde de aanwezigen voor om Paardekooper te benoemen tot erelid van de BCK. Met applaus stemde men hiermee in.

Ook op maatschappelijk gebied zette Paardekooper zich in, namelijk als voorzitter van de Landelijke Stuurgroep Open Dag Chemie, een initiatief vanuit de KNCV en de VNCI om te laten zien hoe de chemie te werk gaat. In de periode 1978 tot 1988 vonden zes van deze Open Dagen plaats onder zijn leiding.

Paardekooper had een eigen stijl van voorzitten die deze Stuurgroep tot een vriendenclub maakte die hard werkte. De resultaten waren zonder meer indrukwekkend. Op de eerste Open Dag in 1978 werden maar liefst 20.000 bezoekers geteld, in 1986 waren dat er ruim 80.000. Talrijke bedrijven en laboratoria stelden hun deuren open.

Paardekooper werd gewaardeerd in vele vakgebieden om zijn ongelooflijke hoeveelheid kennis en ideeën, zijn nieuwsgierigheid en zijn grote netwerk.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!