Verenigingen

Innovaties in het bedrijfsleven

KNCV | woensdag 26 juni 2019

Tijdens de Avond van de Chemie kijken wij naast academisch onderzoek ook graag naar spannende ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Vandaar de tweede spreker: Tom van Aken, ceo van Avantium.

Waar is Avantium mee bezig?

‘Van oorsprong is Avantium een katalysatorontwikkelingsbedrijf en dat zijn we nog steeds, maar inmiddels ontwikkelen we ook onze eigen groene technologieën. We zijn bezig met de productie van biobased FDCA en PEF. Veel mensen kennen wel de PEF-flessen die we samen ontwikkelen met bedrijven als Coca Cola en Danone. In 2005 hebben we die belangrijke koerswijziging ingezet, waarbij we hernieuwbare grondstoffen – zoals planten of CO2 – gebruiken om chemicaliën en plastics te ontwikkelen.’

Waarom die koerswijziging?

‘We lieten kansen liggen door ons te beperken tot het leveren van R&D-diensten en apparatuur. Je klanten dragen het risico, maar krijgen ook de uitkomsten van het onderzoek, wat van enorme waarde kan zijn. Als je zelf onderzoek doet, loop je meer risico’s, maar heb je de controle over de opgeleverde waarde.

Aangezien we niet met onze eigen klanten wilden concurreren, vielen fossiele brandstoffen af. Toen hebben we ons verdiept in groene chemie. Wij dachten eerst vanuit de eindigheid van fossiele grondstoffen en het opzetten van een bedrijf dat commercieel bestaansrecht heeft. Recenter is meer aandacht gekomen voor circulair denken met alle publiciteit over plastics. Nu merken wij dat veel jongeren juist bij ons willen komen werken vanwege die duurzaamheid en het innovatieve aspect.’

Wat zal de toekomst nog brengen?

‘Veel, we zijn er namelijk nog niet. Het ultieme bewijs dat wij succesvol zijn geweest, is pas geleverd als onze technologieën industrieel en commercieel toepassing vinden. Bijvoorbeeld als PEF-flessen terug te zien zijn in de schappen van de supermarkt. Dan is de missie geslaagd.’

Wat kunnen we op 3 oktober verwachten?

‘Een eerlijk verhaal over hoe Avantium zich heeft ontwikkeld van een tech-start-up naar een bedrijf met enorme ambities in de groene chemie. Daarbij kijk ik ook vooruit en laat ik zien welke technologische innovatie hieraan ten grondslag ligt.’

Frank Sekeris


Kaarten zijn verkrijgbaar via kncv.nl/avondvandechemie.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!