Verenigingen

Kernwaarden van chemici

Floris Rutjes | donderdag 24 januari 2019

Inspirerende discussies met belanghebbenden hebben geleid tot drie kernwaarden voor chemici. 

Vorig jaar schreef ik een column over de vraag of de KNCV zich zou moeten bezighouden met de ontwikkeling van een gedragscode voor chemici. Zo’n code zou een aantal regels kunnen bevatten over de morele waarden van de beroepsgroep. Ik heb veel reacties van lezers gekregen, en het onderwerp blijkt enorm te leven bij de achterban. Maar uit de reacties blijkt ook hoe weerbarstig deze materie is. Sommigen verbaasden zich erover dat er überhaupt nog geen gedragscode voor chemici bestond en zouden dat liever vandaag dan morgen geregeld zien, anderen riepen op tot terughoudendheid. Ook blijft de vraag wat de definitie is van een ‘ethische kwestie’. De scheidslijn tussen ethiek en recht kan soms dun zijn. Zo lezen we in de krant dat drugsproducenten chemiestudenten inschakelen bij de productie, maar is het een ethische kwestie of je daaraan als chemicus meewerkt? Of maak je je dan simpelweg schuldig aan een misdrijf?

Een andere lezer waarschuwde mij voor binnengaan van een wespennest. Want, zo voorspelde hij, voordat je het weet moet de KNCV morele uitspraken doen over goed handelen en mag je je licht laten schijnen over zaken die voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen. Met deze suggesties en commentaren in gedachten hebben we ons de afgelopen maanden met vertegenwoordigers van VNCI, DAS, de MBO-Raad, NWO en KNAW intensief over deze materie gebogen. De vaak inspirerende discussies hebben geresulteerd in drie kernwaarden. Ik deel ze graag:

1 Een chemicus dient zorg te dragen voor de veiligheid van zichzelf, van collega’s en van de omgeving bij het werken met chemische stoffen en bij het toepassen van chemische kennis. Zowel in zijn/haar eigen werk bestaat die verantwoordelijkheid, maar ook in het signaleren van processen die mogelijk voor mens en/of milieu schadelijk zijn.

2 Een chemicus draagt naar vermogen bij aan een duurzaam gebruik van stoffen, zodat het huidig gebruik van (grond)stoffen geen belasting is voor gebruik in de toekomst.

3 Een chemicus dient zich te houden aan geldende regels en normen en waarden. Dat geldt niet alleen voor het eigen gedrag. Van een chemicus mag verwacht worden dat hij/zij in zijn/haar ogen onethisch gedrag van anderen signaleert en ter kennis brengt van de relevante autoriteiten.

Deze richtlijnen willen we niet hanteren als een Wetboek van Strafrecht, ik beschouw ze meer als beginselen van moreel besef, als regels die chemici bewust maken van de wijze en consequenties van hun handelen. Richtlijnen als deze geven uitdrukking aan voortschrijdende inzichten. Vandaar ook dat mijn uitnodiging om te blijven reageren, onverkort van kracht blijft.

Floris Rutjes is voorzitter van de KNCV

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!