Verenigingen

Kernwaarden voor chemici

KNCV | dinsdag 22 januari 2019

Een werkgroep van de KNCV presenteerde op CHAINS het eerste concept voor een set gedragsrichtlijnen voor chemici.

De Chemie en Maat­schappij Groep (CMG) en KNCV hebben gezamenlijk een set gedragsrichtlijnen voor chemici ontwikkeld. De kernwaarden zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de VNCI, Stichting DAS en MBO Raad. Ze sluiten aan bij de lijn van de divisie Scheikundeonderwijs van EuChemS, de Onderwijs­commissie van IUPAC en de Responsible Research and Innovation-paragraaf in Hori­zon 2020, het EU-programma voor onderzoek & innovatie.

Dilemma’s

Een werkgroep bestaande uit Jan Apotheker, Riet Hilhorst, Sietse van der Sluis en Frank Sekeris hield zich het afgelopen anderhalf jaar bezig met de ontwikkeling van de gedragsrichtlijnen voor chemici. Op een workshop tijdens CHAINS presenteerde de werkgroep een eerste concept. Deelnemers van de workshop kregen verschillende prikkelende (ethische) dilemma’s voorgelegd en werden uitgedaagd na te denken over hoe te handelen.

Zo passeerde het nieuws over drugsafval, de mogelijke rekrutering van scheikundestudenten voor xtc-labs de revue en discussieerden de bezoekers over de eerste genetisch gemanipuleerde baby’s die eind november zouden zijn geboren in China. Ook moesten deelnemers bedenken hoe ze zouden reageren als ze ontdekten dat collega’s chemische be­stand­delen uit het lab zouden gebruiken om drugs te pro­duceren.

De aangesloten organisaties publiceren de kernwaarden voor chemici begin 2019. Ook komt er in de toekomst lesmateriaal dat je kunt toepassen in het chemieonderwijs. Wij houden je hiervan graag op de hoogte. De KNCV maakt de set gedragsrichtlijnen binnenkort openbaar op de website.

Carolien Terlien

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!