Verenigingen

KNCV als hoeder van het verleden

Frank Sekeris | vrijdag 17 augustus 2018

Ovale Zaal benoemd tot eerste Nationaal Chemisch Erfgoed!

De Ovale Zaal van Teylers Museum in Haarlem is woensdag 4 juli officieel benoemd tot Nationaal Chemisch Erfgoed. De 18de-eeuwse zaal speelde een cruciale rol bij de introductie van de moderne chemie in Nederland. De KNCV organiseerde een verkiezing en de Ovale Zaal mag zich voortaan nationaal chemisch erfgoed noemen. Het is in Nederland de eerste keer dat een locatie die titel heeft ontvangen. De KNCV volgt hiermee een internationale beweging: in veel landen kun je al zogenoemde chemical landmarks vinden.

In de Ovale Zaal, die in 1784 werd geopend, voerde Martinus van Marum, de eerste directeur van Teylers Museum, baanbrekend onderzoek uit naar chemische processen met de grote elektriseermachine. Daarmee leverde hij veel belangrijk bewijs voor de verbrandingstheorie van Lavoisier, die vandaag de dag nog steeds geldt. Van Marum publiceerde zijn bevindingen samen met de beginselen van Lavoisiers theorie in zijn Schets der leere in 1787, nog voor Lavoisier dat zelf deed. Van Marums werk legde een belangrijke basis voor de acceptatie van de nieuwe theorie in Nederland en daarbuiten.

Teylers Museum is het oudste museum van Nederland en het enige ter wereld met een volledig authentiek gebouw en interieur uit de 18de eeuw. Het is opgericht als kennisinstituut voor kunst en wetenschap. De Ovale Zaal, de elektriseermachine en het chemisch instrumentarium dat Van Marum voor zijn onderzoek gebruikte, zijn er nog steeds te zien.

Verleden als basis

De KNCV streeft ernaar jaarlijks in Nederland een nieuwe locatie te benoemen tot Nationaal Chemisch Erfgoed. ‘Nederland kent veel locaties die van bijzondere betekenis zijn geweest voor de chemie’, zegt KNCV-directeur Jan-Willem Toering. ‘De KNCV wil zich niet enkel sterk maken voor het heden en de toekomst van de chemie, maar ook voor de basis daarvan in het verleden. Samen willen we ons chemisch erfgoed in Nederland op de kaart zetten.’ 

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!