Verenigingen

KNCV-leden in het zonnetje gezet

KNCV | donderdag 13 augustus 2020

Tijdens de laatste (digitale) Algemene Ledenvergadering van de KNCV is prof. dr. Gerard van Koten benoemd tot erelid van de KNCV. Daar­naast zijn prof. dr. Ernst Homburg en dr. Andries Bruins benoemd tot lid van verdienste.

Gerard van Koten

Gerard van Koten volgde zijn opleiding aan de Universiteit Utrecht (UU), waar hij in 1974 promoveerde bij prof. dr. G.J.H. van der Kerk. Na een periode als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (1977-1986) keerde hij terug naar de UU, waar hij werd benoemd tot hoogleraar in de organische chemie en katalyse aan het Debye Instituut en tot 2013 (na zijn pensioen in 2007) actief bleef.

In 2002 werd Van Koten benoemd als voorzitter van een commissie verantwoordelijk voor de vernieuwing van het scheikunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs (landelijk bekend als de Commissie Van Koten). Sinds die benoeming in 2002 heeft professor Van Koten zich onafgebroken ingezet voor de vernieuwing van het scheikunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs. In 2011 ontving hij hiervoor de Van Marumpenning. In de periode 2008-2009 was hij voorzitter van de KNCV.

Ernst Homburg

Denk je aan de Chemie Historische Groep, dan denk je aan Ernst Homburg. Al sinds de oprichting is Homburg betrokken bij die werkgroep van de KNCV. Van 1999 tot 2009 was hij voorzitter, van 2009 tot 2018 secretaris en sinds 2018 voorzitter en secretaris.

Opgeleid als scheikundige en gespecialiseerd tot chemie-historicus heeft Homburg als geen ander laten zien hoe chemie door de eeuwen heen bedreven is en welke impact dit heeft gehad op de samenleving. Juist door zijn achtergrond als chemicus én historicus kon hij chemische ontwikkelingen in een langeter­mijn­perspectief plaatsen: de vervlechting en soms de ontvlechting van wetenschap en industrie, de zegeningen en soms de vloek van innovaties, de wederzijdse beïnvloeding van chemie en samenleving. Naast zijn jarenlange voorzitterschap van de CHG van de KNCV is hij nu de drijvende kracht in het Nationaal Chemisch Erfgoedprogramma.

Andries Bruins

Al meer dan 25 jaar is dr. Andries Bruins, universitair hoofddocent in Groningen, penningmeester en daarmee het ‘financiële geweten’ geweest van de Groningse Chemische Kring (GCK). Daarnaast heeft hij gedurende zijn lange bestuurstijd een belangrijk aandeel gehad in het acquireren van interessante sprekers op de avonden van de Kring.

Bruins studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde daar, onder supervisie van prof. Nico Nibbering, op FT-ICR massaspectrometrie. Bruins ontwikkelde in 1985 bij een bezoek aan de Cornell University samen met Jack Henion en Tom Covey de zogenoemde ionspray-techniek. Mede door die techniek kun je massaspectrometrie inzetten in een toenemend aantal toepassingen in de medische en de levenswetenschappen, wat onder meer de ontwikkelingen binnen proteomics mogelijk maakt.

Frans Koeman
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!