Verenigingen

KNCV Piet Bennema Kristalgroeiprijs 2018

Antoine van der Heijden | vrijdag 21 september 2018

Paul Smeets unaniem uitgeroepen tot winnaar.

De Nederlandse Vereniging voor Kristalgroei (NVKG), een van de secties binnen de KNCV, reikt de KNCV Piet Bennema Kristalgroeiprijs uit aan Paul Smeets. Smeets mag de prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag ter hoogte van € 1.000, in ontvangst nemen tijdens de NVKG-najaarsbijeenkomst op 3 oktober.

Begin dit jaar deed de NVKG een oproep voor het indienen van nominaties voor de KNCV Piet Bennema Kristalgroeiprijs 2018. De sectie reikt die prijs elke drie jaar uit aan een jonge onderzoeker voor zijn hoogstaande, wetenschappelijke onderzoek op het gebied van de kristalgroei.

Unaniem besluit

De jury, bestaande uit Tom Leyssens, Herman Kramer en Paul Verwer, heeft zich gebogen over de drie ingediende nominaties en is tot een unaniem besluit gekomen om de prijs toe te kennen aan Smeets. Smeets verdedigde zijn proefschrift Towards Understanding Pathway Complexity in Calcium Carbonate Mineralization op 9 maart 2016 aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij overtuigde de jury vooral met het feit dat hij er niet voor terugdeinsde om zijn resultaten te bevestigen en te verdedigen, ook al gingen deze lijnrecht in tegen het werk van meer ervaren onderzoekers. Als jonge onderzoeker vraagt dit niet alleen een zekere kennis en uithoudingsvermogen, maar ook en vooral veel durf.

Namens de NVKG willen we Paul Smeets van harte gelukwensen met de toekenning van deze prijs. 

Kijk voor meer informatie over de Piet Bennema Kristalgroeiprijs en de najaarsbijeenkomst op www.dacg.nl.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!